jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

DátumProjekt neve
2024.12.31. A kiváltási folyamat költség-haszon elemzése a gödi fogyatékos otthonban
2024.06.30. A "CRIS - Együttműködés, elérés, szolgáltatások integrálása" projekt értékelése
2024.01.31. Iskolai egyenlőtlenségek Magyarországon
2024.01.15. A nyugat-balkáni és uniós országok regionális jó kormányzási platformjának külső értékelése
2023.12.31. 2021. évi Civil társadalmi jelentés a nemzeti roma integrációs stratégiák megvalósulásáról
2023.11.30. A validáció gazdasági jelentőségét alátámasztó gazdaságossági számítás
2023.08.01. Rokkantsági ellátásokhoz kapcsolódó kereseti korlátok munkapaci hatásai
2023.06.30. Megvalósíthatósági tanulmány a Biztos Kezdet házak hatásainak vizsgálatára összekapcsolt adminisztratív adatbázisok alapján
2023.06.05. A hajléktalanság felszámolása Közép- és Kelet- Európában: a lakhatás-vezérelt rendszerre való áttérés
2023.02.28. Részvételi kormányzást erősítő helyi kezdeményezések támogatása Magyarországon
2022.12.31. Szociálisan kiegyensúlyozott óvodakörzetek kialakítását megalapozó kutatás Józsefvárosban
2022.12.30. Az Ukrajnából menekült gyermekeket segítő szolgáltatások feltérképezése - Magyarország
2022.11.30. A szociális ellátórendszer két radikális reformjának hatása az egészségi állapotra és a munkapiaci kimenetekre
2022.09.05. A nevelést, oktatást közvetlenül segítő munkakörök magyarországi helyzetének felmérésére és fejlesztésére irányuló kutatás
2022.06.30. Fiatal álláskeresőket célzó programok hatásvizsgálata
2022.06.10. A nők munkapiaci részvételének javítását meghatározó tényezők Magyarországon
2022.05.15. Hogyan tükrözi az online álláshirdetések piaca az aktuális munkaerő-piaci trendeket?
2022.04.30. Helyi önkormányzatiság politikai befolyásolásának típusai – nemzetközi és hazai tapasztalatok
2022.03.04. Mit tesznek az állami foglalkoztatási szolgálatok a diszkrimináció ellen?
2022.02.28. Mitől válhat hatékonyabbá a fogyatékossággal élő inaktív emberek munkapiaci (re)integrációját támogató szakpolitika?
2022.02.28. A romákkal szembeni diszkrimináció a közszolgáltatásokban – egy új mérési módszer tesztelése
2022.01.30. Az szja újraelosztási hatásának feltérképezése
2021.11.22. A koronavírus-járvány munkapiaci és szakpolitikai hatásait vizsgáló kutatások a Munkaerőpiaci Tükör 2020-ban
2021.10.30. Mi segítheti az önkormányzatokat jól működő szociális lakásügynökségek kialakításában?
2021.10.30. Mit tehetnek az állami foglalkoztatási szolgálatok a leghátrányosabb helyzetű álláskeresőkért?
2021.09.15. A Polgár Alapítvány az Esélyekért Ügykoalíció Pilot Programjának értékelése
2021.08.30. Esélyteremtő vállalkozásfejlesztési programok értékelése Magyarországon
2021.06.15. Mennyire készültek fel a közép-kelet-európai oktatási rendszerek a közeljövő kihívásaira?
2021.06.01. Az állami foglalkoztatási szolgálatok felkészülése a megerősített Ifjúsági Garancia Programra
2021.05.15. Az alapkészségek és a munkapiaci kimenetek összefüggései Magyarországon a PIAAC felmérés alapján
2021.03.31. Erzsébetváros szociálpolitikai fejlesztési stratégiáját megalapozó helyzetfelmérés elkészítése
2020.12.31. A civil szabadságjogok megerősítéséből származó üzleti előnyök a KKE régióban
2020.12.31. Kedvező üzleti környezet jó gyakorlatai az EBESZ tagországokban
2020.12.31. Iskolázatlan roma fiatalok munkapiaci integrációját segítő szolgáltatások fejlesztése
2020.12.20. Integrált szociális segélyezési rendszer kialakításának megtérülését vizsgáló módszertan kidolgozása
2020.12.15. Zuglói minimum-jövedelem koncepció
2020.11.30. Az egészségi állapot és a koronavírus-járvány munkapiaci összefüggéseit vizsgáló kutatások a Munkaerőpiaci Tükör 2019-ben
2020.11.30. A tovább- és átképzések mint a jövőbeli munkanélküliség megelőzésének eszközei
2020.10.30. Munkaerőhiány csökkentése képzett külföldi munkaerővel - a foglalkoztatási szolgálatok szerepe
2020.08.31. A punitív büntetőpolitika hatása a büntetéskiszabásra és ennek költségvetési hatása
2020.06.30. A digitális szolgáltatási adó hatásvizsgálata a V4-régióban
2020.06.30. Adó-adminisztratív költségek és kapcsolódó, üzleti attitűdök felmérése Magyarországon
2020.05.20. Az ESZA társadalmi befogadást támogató programjainak értékelése Magyarországon
2020.02.28. A magánszektor fejlesztésének támogatása - háttértanulmány a kormányzásról az EBRD országjelentéséhez
2019.12.31. A Józsefváros 0-23 oktatási program megalapozó kutatása
2019.12.31. A roma fiatalok Ifjúsági Garancia Programhoz való hozzáférésének, valamint programba kerülésük ügymenetének megkönnyítése
2019.12.31. Részvétel az OECD-EC Esélyteremtő Vállalkozáspolitika Portáljának és Útmutatójának fejlesztésében
2019.08.30. Romáknak szóló innovatív foglalkoztatási programok értékelése hat kelet-európai országban
2019.08.01. Komplex lakhatási és munkaerőpiaci szolgáltatások hatásértékelése a Visegrádi országokban
2019.07.31. Mit tehetnek az önkormányzatok az idősekért?
2019.07.01. A munkakeresés során megvalósuló korai beavatkozás mérésének lehetséges eszközei
2019.06.30. A roma civil társadalom kapacitásfejlesztése és segítése a nemzeti romaintegrációs stratégiák megvalósításának monitorozásában
2019.06.30. A európai munkaügyi felügyeletek szerepének alakulása
2019.05.31. Aktív munkaerőpiaci programok megvalósítását értékelő minőségindex kidolgozása
2019.03.31. Egyéni egészségügyi paneladatokon alapuló egészségpolitikai értékelések
2019.03.31. A szociális alapszolgáltatások lehetséges bővítésének költségei
2019.02.28. Magyar önkormányzatok átláthatóságának javítása
2018.12.31. Az önkormányzatok által nyújtott szociális szolgáltatások fejlesztése Észak-Macedóniában
2018.12.31. Az életvitelszerű közterületen tartózkodás szabálysértési szankcionálásának közvetlen társadalmi költségeiről
2018.11.30. Szakértői támogatás az Európai foglalkoztatási szolgálatok új hálózatának
2018.11.26. Fiatalok az iskolában és a munkaerőpiacon – Munkaerőpiaci Tükör 2018
2018.09.30. Mutatók létrehozása a foglalkoztatási szolgálatok munkakeresők aktivizálására tett erőfeszítések mérése érdekében.
2018.09.25. Az Amnesty International magyarországi környezetének szcenárió-elemzése
2018.05.31. A gyakori találkozók hatékonyan segíthetnek az álláskeresők korai elhelyezkedésében
2018.04.30. A mezőgazdasági szektornak nyújtott rugalmas pénzügyi termékek feltérképezése Magyarországon
2018.04.30. A foglalkoztatási szolgálatok fejlesztése a nyugat-balkáni régióban
2018.03.10. Munkapiaci és szociális szolgáltatások koordinációját javító reformok Európában
2018.01.20. A foglalkoztatási szolgálatok szerepe az inaktív lakosság elérésében
2017.12.31. Ifjúsági politikák átfogó áttekintése Magyarországon
2017.12.31. Az anonim adminisztratív adatokhoz való hozzáférés javítása kutatási célokból
2017.10.01. Helyi részvétel a roma integrációban
2017.06.30. Girls can do it – A nők nem tradicionális pályaválasztásának támogatása a középfokú szakképzésben
2017.06.15. A gyermekgondozási intézményrendszer javítása Kelet-Európában és Közép-Ázsiában
2017.03.31. Állami és önkormányzati vállalatok átláthatósága, közzétételi gyakorlat Magyarországon
2017.03.31. Építési anyagok füstjének mérgezősége – interjúk az Ecorys számára
2017.03.01. Önkormányzati tulajdonú vállalatok átláthatósága a Visegrádi országokban
2016.12.31. Állapotfelmérés és érzékenyítés a romákkal szembeni előítéletességről – Egy vállalati pilot projekt
2016.12.31. A nyílt kormányzat elősegítése Magyarországon
2016.11.30. Foglalkoztatási szolgálatok teljesítménye az uniós tagországokban
2016.11.30. Az építési termékek előállításának szabályozási folyamata az EU-ban
2016.11.30. Szabálysértési pénzbírságok szabadságvesztéssel történő kiváltásából adódó adminisztratív költségek
2016.10.30. Mentor program monitoring rendszerének megtervezése
2016.10.12. A Kohéziós Politika hatása a korrupcióra
2016.08.15. Munkapiaci szolgáltatások hátrányos helyzetű álláskeresőknek
2016.07.31. Nemzetközi összehasonlító elemzés az alapvető szociális és egészségügyi védőhálóról Közép- és Kelet-Európában
2016.04.30. A roma integrációval kapcsolatos társadalmi dilemmák és sztereotípiák
2016.01.28. Értékelés a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő megvalósításáról
2015.12.31. A kötelező iskolalátogatási korhatár emelésének hatása a serdülőkori gyermekvállalásra
2015.12.31. A táppénz összegének ösztönzési hatása – egy magyar “természetes kísérlet” elemzése
2015.12.10. A traumatizált menekültek rehabilitációját segítő szolgáltatások fenntarthatóvá tételének megoldási lehetőségei Magyarországon
2015.11.30. Családi napközi hálózat működtetésének költség-haszon elemzése
2015.11.15. Fiatalok bértámogatása: Elemzés a kihívásokról, elméletekről, szakpolitikai gyakorlatokról és tapasztalatokról
2015.10.31. Az extrémizmus feléledése a közép-európai közbeszédben és politikai mozgalmakban
2015.10.25. A bevándorlás a hazai munkavállalók karrierjét segíti
2015.10.06. Kulturális örökségvédelmi beruházások hatásvizsgálata
2015.09.30. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program alatt futó pénzügyi eszközök ex post értékelése
2015.08.02. Van ellenszere a tartós munkanélküliségnek?
2015.08.01. A szakképzés szerepe az iskolai lemorzsolódás megfékezésében
2015.07.31. Központi költségvetés átláthatósága – Magyar helyzetkép
2015.06.15. Inspiráló gyakorlatok a befogadó vállalkozás szakpolitikában