jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Állapotfelmérés és érzékenyítés a romákkal szembeni előítéletességről – Egy vállalati pilot projekt

Az E.ON megbízásából a Budapest Intézet arra vállalkozott, hogy közösen kiválasztott céges, munkavállalói csoportokban résztvevői akciókutatás módszerével feltérképezi és elemzi a romákkal szembeni attitűdöket, és felméri a céges szinten kimutatható diszkriminációs kockázatokat.

Személyes interjúkra és érzékenyítést is megcélzó műhelymunkára építve végül javaslatokat dolgoztunk ki szemlélet-formálást ösztönző és diverzitást segítő szervezet-fejlesztési lépésekre. A projekt rámutatott, hogy a cégen belül megfigyelhető, romákat érintő vélekedések nem térnek el érdemben a kapcsolódó, nagymintás hazai közvélemény kutatások eredményeitől, és hogy a cég alkalmazottai körében nagyon változatos egyéni stratégiák és eszközök vannak a roma munkatársak és/vagy ügyfelekkel való együttműködésre és kommunikációra. Jóllehet a céges eljárások és előírások nem növelik a diszkrimináció esélyét, a napi gyakorlatban ennek kockázata nagyban függ az adott részleg, osztály operatív vezetőinek állásfoglalásától és attitűdjétől. 

Projekt részletek
Megrendelő

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

http://www.eon.hu/
Időtartam2016.06.01. - 2016.12.31.
Projektvezető Reszkető Petra Edina