jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

DátumProjekt neve
2024.01.31. Iskolai egyenlőtlenségek Magyarországon
2023.12.31. 2021. évi Civil társadalmi jelentés a nemzeti roma integrációs stratégiák megvalósulásáról
2023.11.30. A validáció gazdasági jelentőségét alátámasztó gazdaságossági számítás
2022.12.31. Szociálisan kiegyensúlyozott óvodakörzetek kialakítását megalapozó kutatás Józsefvárosban
2022.12.30. Az Ukrajnából menekült gyermekeket segítő szolgáltatások feltérképezése - Magyarország
2022.02.28. A romákkal szembeni diszkrimináció a közszolgáltatásokban – egy új mérési módszer tesztelése
2021.11.22. A koronavírus-járvány munkapiaci és szakpolitikai hatásait vizsgáló kutatások a Munkaerőpiaci Tükör 2020-ban
2021.06.15. Mennyire készültek fel a közép-kelet-európai oktatási rendszerek a közeljövő kihívásaira?
2021.05.15. Az alapkészségek és a munkapiaci kimenetek összefüggései Magyarországon a PIAAC felmérés alapján
2019.12.31. A Józsefváros 0-23 oktatási program megalapozó kutatása
2019.06.30. A roma civil társadalom kapacitásfejlesztése és segítése a nemzeti romaintegrációs stratégiák megvalósításának monitorozásában
2018.11.26. Fiatalok az iskolában és a munkaerőpiacon – Munkaerőpiaci Tükör 2018
2017.06.30. Girls can do it – A nők nem tradicionális pályaválasztásának támogatása a középfokú szakképzésben
2017.06.15. A gyermekgondozási intézményrendszer javítása Kelet-Európában és Közép-Ázsiában
2015.12.31. A kötelező iskolalátogatási korhatár emelésének hatása a serdülőkori gyermekvállalásra
2015.08.01. A szakképzés szerepe az iskolai lemorzsolódás megfékezésében
2014.11.30. Műhelyviták a visegrádi régióban működő elemző cégeknek
2014.06.30. Egységköltség-számítási módszertan kialakítása és alkalmazási lehetőségei
2014.04.15. A hazai közoktatási tankönyvpiac 2013-as újraszabályozásának várható hatásai
2014.03.31. A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó eszközök Európában
2013.07.31. Két foglalkoztatási program roma integrációs hatásának értékelése
2013.04.30. A foglalkoztathatóságot, a méltányosságot és az alkalmazkodóképességet szolgáló oktatás
2012.04.30. Ifjúsági munkanélküliség csökkentése Magyarországon
2011.09.16. Vidéki kisiskolák finanszírozása Lengyelországban
2011.04.30. A Roma Oktatási Alap szerepe az európai roma szakpolitikai színtéren
2011.04.30. Roma integráció az Európai Unióban és Magyarországon
2010.03.03. Oktatási esélyegyenlőség és integráció - a TÁMOP3.3.1 kiemelt projekt értékelése