jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

A nők munkapiaci részvételének javítását meghatározó tényezők Magyarországon

A magyar kormány és az EU megbízásából a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) szakpolitikai ajánlásokat tartalmazó jelentést készített arra vonatkozóan, hogyan lehetne  Magyarországon a nők munkapiaci részvételét javítani, a foglalkoztatási ráta nemek közötti különbségét csökkenteni. 

A jelentés elkészítéséhez első körben mélyinterjúk és fókuszcsoportos beszélgetések is szükségesek voltak a kisgyermekes anyák munkavállalása szempontjából releváns intézmények, szervezetek és vállalatok képviselőivel, akiknek véleményét és szakmai tapasztalatát hasznosnak ítéltük a javasolt szakpolitikai megoldások szempontjából.

Az elsősorban a kisgyermekes anyák munkavállalási döntését meghatározó mechanizmusokat feltérképező háttártanulmányunk többek közt a GyES/GyED rendszerének, a bölcsődei kínálat és a bölcsődébe kerülés feltételeinek, a rugalmas munkavállalásnak, valamint az oktatási és munkaerőpiaci eszközöknek a hatásaira terjedt ki.

Második körben kvantitatív kutatást végeztünk a bölcsőde foglalkoztatási hatásának, illetve a hatás időbeli változásának azonosítása érdekében, a 2011. évi Népszámlálás és a 2016. évi a Mikrocenzus adatai alapján. Ennek eredményeit a KRTK műhelytanulmányok sorozatában tettük közzé.

Projekt részletek

Az OECD megbízásából az interjúk és fókuszcsoportos beszélgetések módszereinek kidolgozását, megszervezését és lebonyolítását a BI végezte.

Megrendelő

OECD

https://www.oecd.org/
Időtartam2020.08.12. - 2022.06.10.
Projektvezető Váradi Balázs