jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

A munkakeresés során megvalósuló korai beavatkozás mérésének lehetséges eszközei

Konkrét adatokkal meghatározható-e a munkanélkülieknek álláskeresésük kezdeti szakaszában (első 6 hónap) a munkaügyi központ által biztosított szolgáltatások minősége, és ha igen, milyen mutatók segítségével mérhető e korai beavatkozás? 

Projektünk során egy olyan diagnosztikai módszer kidolgozása volt a célunk, amely az EU-tagországokban lehetővé teszi a sokféleképpen működő, eltérő fejlettségi szinten lévő állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ) részére a korai beavatkozás folyamatának konkrét adatokon alapuló mérését, majd az így kapott eredmények egymás között történő esetleges egybevetését. 

Ennek a diagnosztikai módszernek a kidolgozásakor az is célunk volt, hogy a mérés egyszerűen összegyűjthető adatok segítségével történjen, melyek megszerzése nem jelent plusz leterheltséget a foglalkoztatási szolgálatok részére, illetve amelyek ellenőrizhetősége adott esetben egy harmadik fél által is egyszerűen kivitelezhető. A potenciális mutatók kiválasztásánál figyelembe vettük az ÁFSZ meglévő adatgyűjtési és -kezelési gyakorlatait, illetve ezek esetleges  technikai és adminisztratív korlátait.

Mindezek alapján az alábbi három területet találtuk alkalmasnak arra, hogy mérhető mutatókat javasoljunk:

- a profiling rendszer minősége;

- a munkaügyi tanácsadóval való gyakori talákozás;

- munkaorientált aktiválási stratégia.

A BI korábbi kutatásáról a korai beavatkozás témakörében itt olvashat.

Projekt részletek

Az ICON-INSTITUTE az Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatóságának megbízásából kérte fel a BI-t egy, a témábavágó tanulmány megírására. 

Megrendelő

ICON-INSTITUT Public Sector GmbH

https://hp.icon-institute.de/
Időtartam2019.04.04. - 2019.07.01.
Projektvezető Scharle Ágota Csillag Márton