jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

A Józsefváros 0-23 oktatási program megalapozó kutatása

Józsefváros Önkormányzatának megbízásából a Budapest Intézet elvégzi az Igazságos Iskola/Józsefváros 0-23 program megalapozó kutatásának előkészítését.

A rendelkezésre álló online források és adatbázisok áttekintésével, a megelőző oktatáspolitikai és szociológiai szakirodalom áttekintésével, valamint a szerződés időbeli keretei között az érintettekkel lebonyolítható, 3-8 kutatási interjú készítésének módszerével – a Budapest Intézet szövegszerű  inputot ad a tervezett reform célrendszerének és víziójának összefoglalásához (társ-döntéshozók számára); számba veszi a lehetséges alprogramokat (óvodareform, iskolaválasztás-támogatás, tanodák, fej- lesztőpedagógus-fnanszírozás, differenciált pedagógus-bérpótlék, „IPR" stb.); feltérképezi a helyi oktatási mezőt: intézmények, érintettek (beleértve a védőnői szolgálat, Biztos kezdet gyerekházak, tanodák, bölcsődék, óvodák, alsó- és középfokú közoktatási intézmények, roma nemzetiségi önkormányzat, szomszédos kerületek stb.), valamint bevonási tervet készít a helyi intézményeket, érintetteket érintően (sorrend, csatornák).  

Projekt részletek

A Budapest Intézet csapata, külső oktatásszociológiai szakemberekkel kiegészülve egy írásos jelentést készít a témakörért felelős alpolgármester számára.

Megrendelő

Józsefváros Önkormányzata

https://jozsefvaros.hu/
Időtartam2019.12.13. - 2019.12.31.
Projektvezető Váradi Balázs
Dokumentumok
tanulmány A Józsefváros 0-23 oktatási program megalapozó kutatása