jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

A roma fiatalok Ifjúsági Garancia Programhoz való hozzáférésének, valamint programba kerülésük ügymenetének megkönnyítése

A 'Mind The Gap!' projekt célja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (PES) által nyújtott Ifjúsági Garancia (IG) intézkedések elemzése és az ezekhez való hozzáférés megkönnyítése a roma fiatalok számára Bulgáriában, Romániában és Magyarországon.

A BI azzal a céllal vált e három ország think tank-jei és roma szervezetei közötti együttműködésnek a részévé, hogy felmérje és elősegítse az ifjúsági garanciavállalási intézkedéseknek a roma fiatalok általi hozzáférését Magyarországon.

Helyi szinten a projekt elsősorban arra törekedett, hogy felhívja a figyelmet az IG-re a roma fiatalok és a helyi civil szervezetek körében, és hogy hozzájáruljon a helyi érdekelt felek közötti egyeztetéshez az ifjúsági foglalkoztatás területén.Mindemellett fontos feladata volt ahelyi szintű érdekképviseleti kapacitás kiépítése is, azáltal, hogy megkönnyítette a helyi munkaügyi hivatalok és a nem kormányzati szervezetek, roma aktivisták közötti kommunikációt.

A Pénzügyminisztériumtól kapott adminisztratív adatok alapján, amelyek a 2015. január – 2017. augusztus közötti programidőszakra vonatkoztak, felmértük a PES helyi irodák teljesítményét, és a kvantitatív elemzésünk a következő megállapításokat nyújtotta: 

  • A helyi PES irodák teljesítménye nagyban különbözik a helyi ifjúsági célcsoport és az IG részvételi aránya tekintetében.
  • Az IG résztvevőinek aránya kicsit magasabb azokban a járásokban, ahol a romák aránya a NEET-fiatalok körében magasabb, mint az országos medián. Tehát nagy esély van az IG-be belépésre olyan járásokban, ahol a nemzeti medián feletti a roma népesség aránya.
  • Az első programozási időszakban lassan elhalványult a több mint hat hónapig munkanélküliként regisztrált NEET-fiatalok (hosszú távú munkanélküliek) bevonásának prioritása.
  • A fiatalabb álláskeresők és azok, akik nem rendelkeznek előző munkatapasztalattal, nagyobb eséllyel jutnak be a programba, ami ellentétben áll a jobb oktatás esetén tapasztalt alacsony kontraszelekcióval.
  • Noha a nemeknek nincs szignifikáns hatása a szelekció során, úgy tűnik, hogy az IG-ben való részvétel nem befolyásolja a foglalkoztatás valószínűségét sem - legalábbis az első időszakban (2015–2017).

A kvantitatív eredmények mellett interjúkat készítettünk (mind kormányzati, mind nem kormányzati) helyi érdekelt felekkel, fókuszcsoportokat szerveztünk, műhelyeket és részvételi kutatási módszereket alkalmaztunk a helyi szintű jobb IG-be való bevonás érdekében.

A projekt során három nemzeti jelentés jött létre politikai ajánlásokkal, egy IG információs csomag, beleértve egy helyi érdekképviseleti eszközkészletet. Ezek az eredmények a partnerek weboldalain találhatóak (a bolgár jelentés itt található, a román pedig itt).

A projektet az Open Society Alapítványok finanszírozták. A projektben résztvevő partnerek: a bolgár konzorciumvezető Centre for the Study of Democracy (CSD), a BI és magyarországi projektpartnere, a Romaversitas, a bolgár World Without Borders (WWB), a román Roma Entrepreneurship Development Initiative (REDI) és a Romanian Center for European Policies (CRPE).

Projekt részletek
Megrendelő

Nyílt Társadalom Alapítványok

www.opensocietyfoundations.org
Időtartam2017.09.01. - 2019.12.31.
Projektvezető Reszkető Petra Edina