jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

A kiváltási folyamat költség-haszon elemzése a gödi fogyatékos otthonban

Hogyan változik a kitagolással az intézményben lakók életminősége? Milyen költségekkel és hasznokkal jár a kiváltási folyamat?

A gödi Gondviselés Háza nagylétszámú bentlakásos otthon kisebb egységekre bontását (kitagolását) az intézményt fenntartó Magyar Máltai Szeretetszolgálat a lakók életminőségének javítása, az önállóbb életvitel támogatása érdekében kezdeményezte. A Revita Alapítványtól és a Budapest Intézettől megrendelt átfogó kutatásban ennek teljesülését, illetve költségeit kívánja felmérni.

A kutatás során a Revita Alapítvány munkatársai három alkalommal (kiinduló állapot; közvetlenül a kiköltözés utáni állapot; utókövetés a kiköltözés után 1-1,5 évvel) mérik fel a lakók életminőségét, a dolgozók attitűdjét, a szolgáltatásszervezést, a szervezeti kultúrát és a lakossági attitűdöket. Az adatfelvétel strukturált adatgyűjtésen, a lakók lekérdezésén, egyéni interjúkon, fókuszcsoportokon és lakossági kérdőíves felmérésen keresztül történik.

A Budapest Intézet a költség-haszon elemzés módszertanának kidolgozásán túl, az átalakulás előtti és utáni működéssel és fenntartással járó költségeket veti össze az átadás előtti és utáni hasznokkal. Az elemzés kérdőívek és dokumentumelemzés segítségével történik.

A Budapest Intézet nem először vesz részt a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ (FSZK) TÁRS projektje keretében zajló intézményi kiváltási folyamatokra irányuló kutatásban.

Korábbi kutatásunk a témában:

Intézet helyett: a fogyatékos emberek ellátásának reformja

Projekt részletek

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központtal kötött együttműködés keretében indított meghívásos eljárást a gödi Gondviselés Háza kiváltási folyamatának vizsgálatára, amelyben a BI és a Revita Alapítvány közös szakmai ajánlatát fogadták el.

Megrendelő

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

https://www.maltai.hu/
Időtartam2020.02.01. - 2024.12.31.
Projektvezető Váradi Balázs