jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Az állami foglalkoztatási szolgálatok felkészülése a megerősített Ifjúsági Garancia Programra

Az Európai Unió Tanácsa 2020 októberében az Ifjúsági  Garancia (IG) Program meghosszabbításáról és megerősítéséről döntött, melyet az „Ifjúsági foglalkoztatási támogatás – Híd a munkahelyekhez a következő generáció számáracímű ajánlásban fogalmazott meg. Ennek értelmében a program a korábbi célkitűzéseket kiterjesztve, új tartalmi elemekkel kibővülve segíti a fiatalokat a munkaerőpiacon való elindulásban.

Az IG Program keretében nyújtott szolgáltatások megtervezésében, koordinálásában és kivitelezésében döntő szerepet játszó állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ) tevékenységét ezek a változások jelentősen érintik. Többek között a támogatások célzásának, a programba bevonás mikéntjének, illetve a programban partnerként résztvevő szervezetekkel való együttműködéseiknek az újragondolását is szükségessé teszik.

E célból került sor 2021. március 18-19-én az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Európai Hálózata újabb (online) tematikus műhelytalálkozójára, melyen az egyes tagállamok munkaügyi kirendeltségeinek szakemberei eddigi tapasztalataikat megosztva, egymás jó gyakorlatait is megismerve próbáltak felkészülni a jelenleg zajló változásokra, és számba venni a kibővült szolgáltatások hatékony ellátásának lehetőségeit.

A Budapest Intézet e tematikus műhelytalálkozó szakmai vitaanyagának és tartalmának kidolgozását végezte.

A BI részéről az esemény szakmai támogatásával Csillag Márton vezető kutató lett megbízva, akinek a műhelytalálkozó tanulságait is feldolgozó tematikus elemzése itt olvasható.

 BI korábban többször is részt vett már az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Európai Hálózatának szakértői támogatást nyújtó programban:

A tovább- és átképzések mint a jövőbeli munkanélküliség megelőzésének eszközei

Szakértői támogatás az Európai foglalkoztatási szolgálatok új hálózatának

Foglalkoztatási szolgálatok teljesítménye az uniós tagországokban

Foglalkoztatási szolgálatok jó gyakorlatai Európában

Projekt részletek

Az Európai Bizottság megbízásából a hálózat hasonló jellegű szakmai eseményeinek lebonyolítója az osztrák ÖSB Consulting tanácsadó cég, aki tematikus szakértőként ezúttal is Csillag Mártont, a BI vezető kutatóját kérte fel műhelytalálkozójának tartalmi előkészítésére.

Megrendelő

ÖSB Consulting GmbH

https://www.oesb.at/en.html
Időtartam2021.01.31. - 2021.06.01.
Projektvezető Csillag Márton