jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Önkormányzati tulajdonú vállalatok átláthatósága a Visegrádi országokban

Bár valamivel átláthatóbbak a magyarországi önkormányzati tulajdonú vállalatok, mint a visegrádi országokat lefedő mintánk átlaga, még mindig nem lehetünk elégedettek az eredményekkel.

Projekt partnereinkkel (Oziveni/CZ, The Citizens Network Watchdog/PL, Transparency International Slovakia/SK) elemzésünkben 36 vállalatot vizsgáltunk Magyarországon, Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában, különböző szempontok alapján értékelve az átláthatóságukat és a közérdekű adatok elérhetőségét a honlapjukon. Átláthatósági indexünk olyan értékelési szempontokon nyugszik, melyek a hazai és nemzetközi ajánlások által szorgalmazott jó gyakorlatokat veszik figyelembe, tartalmazza többek között a vállalati döntéshozatallal, juttatásokkal, közbeszerzésekkel vagy ingatlaneladásokkal kapcsolatos információk elérhetőségét. Bár a magyar önkormányzati tulajdonú vállalatok átlag pontszáma 40,63%, ez második legjobb a cseh önkormányzati vállalatok pontszáma után (41,35%), meg kell jegyezni, hogy ez még mindig jelentősen elmarad a maximum pontszámot jelentő 100%-nál.

A legátláthatóbb vállalat a vizsgált magyar önkormányzati vállalatok körében az FKF Zrt, majd szorosan utána következik a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Vizsgálatunkban a magyar rangsor végén áll a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Szeged hulladékgazdálkodási társasága. Az önkormányzati vállalatok kiválasztását két kötelező kritérium határolta: csak 100%-os önkormányzati tulajdonban műkődő és évi 4 millió eurót  meghaladó teljes nettó árbevétellel rendelkező vállalat kerülhetett be a jelöltek közé. Ágazati szempontból a következő szektorokat preferáltuk a kiválasztáskor: helyi tömegközlekedés, hulladékgazdálkodás és ívóvíz ellátás. Amennyiben nem találtunk az adott településen előbbi kötelező és preferált kritériumoknak megfelelő vállalatot, akkor vagy bővítettük az ágazatok körét, vagy megnéztük a fejlettségben leginkább közelálló régió legnagyobb önkormányzatának vállalatait.

Az elemzésben ajánlásokat is tettünk arra, hogyan tudják az önkormányzati tulajdonú vállalatok javítani az átláthatóságukat. Az egyik ilyen lehetőség az átláthatósággal kapcsolatos kezdeményezések explicitté tétele mind a vállalati stratégiában, mind a belső és külső kommunikációban, mivel ez megkönnyíti a kialakított elvek folyamatos alkalmazását. Ezzel kapcsolatban egy jó gyakorlat a cseh DP hl.m. Prahy-é, Prága közlekedési vállalatáé, ami rendelkezik egy dedikált anti-korrupciós programmal, aminek a részletei és konkrét akciói elérhetőek a honlapon.

Projekt részletek
Megrendelő

Visegrádi Alap

www.visegradfund.org
Időtartam2016.10.02. - 2017.03.01.
Projektvezető Reszkető Petra Edina
Dokumentumok
tanulmány Visegrádi kezdeményezés az átlátható önkormányzati vállalatokért - FKF Nonprofit Zrt. (angolul)
tanulmány Visegrádi kezdeményezés az átlátható önkormányzati vállalatokért - FKF Nonprofit Zrt.
összefoglaló Sajtóközlemény: Önkormányzati vállalatok a Visegrádi országokban - vajon eleget tudunk-e róluk?
tanulmány Hogyan javítható az önkormányzati tulajdonú vállalatok átláthatósága a V4 országokban (angolul)