jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Romáknak szóló innovatív foglalkoztatási programok értékelése hat kelet-európai országban

A “Változó diskurzusok, változó gyakorlatok: A romák mint munkaerő” projekt célja olyan innovatív foglalkoztatási programok tesztelése volt, amelyeket a hátrányos helyzetű munkanélküli romák igényeire szabtak. A kezdeményezés  többféle formában nyilvánult meg:  a munkában töltött tréningtől kezdve az önfoglalkoztatás támogatásán keresztül egy komplex kereső és munkavállalókat potenciális munkáltatókkal összepárosító rendszer kidolgozásáig terjedt ki. Ezeket a kis kísérleti  projekteket helyi civil szervezetek (a helyi hatóságokkal együttműködésben) dolgozták ki és valósították meg hat kelet-európai országban (Bulgária, Csehország, Magyarország, Románia, Szerbia és Szlovákia).

A projektet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálta, és az Interreg Europe finanszírozta. A Budapest Intézet szerepe főként a módszertani útmutatás kidolgozása volt a projektpartnerek számára, a kvantitatív elemzés megtervezésével, az adatgyűjtéssel, valamint a pilot projektek költség-haszon elemzésével kapcsolatban. A BI emellett felelős volt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által Pécsett végrehajtott pilot projekt kvantitatív értékeléséért is. A BI végül egy tanulmányban ismertette, hogyan lehet értékelni egy, a helyi pilot projekteken alapuló országos projekt potenciális hasznait.

Projekt részletek
Megrendelő

Danube Transnational Programme (Interreg)

http://www.interreg-danube.eu/
Időtartam2017.01.01. - 2019.08.30.
Projektvezető Csillag Márton