jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

DátumProjekt neve
2024.06.30. A "CRIS - Együttműködés, elérés, szolgáltatások integrálása" projekt értékelése
2024.01.31. Iskolai egyenlőtlenségek Magyarországon
2023.12.31. 2021. évi Civil társadalmi jelentés a nemzeti roma integrációs stratégiák megvalósulásáról
2022.12.31. Szociálisan kiegyensúlyozott óvodakörzetek kialakítását megalapozó kutatás Józsefvárosban
2022.12.30. Az Ukrajnából menekült gyermekeket segítő szolgáltatások feltérképezése - Magyarország
2022.03.04. Mit tesznek az állami foglalkoztatási szolgálatok a diszkrimináció ellen?
2022.02.28. A romákkal szembeni diszkrimináció a közszolgáltatásokban – egy új mérési módszer tesztelése
2021.10.30. Mi segítheti az önkormányzatokat jól működő szociális lakásügynökségek kialakításában?
2021.09.15. A Polgár Alapítvány az Esélyekért Ügykoalíció Pilot Programjának értékelése
2021.08.30. Esélyteremtő vállalkozásfejlesztési programok értékelése Magyarországon
2020.12.31. Iskolázatlan roma fiatalok munkapiaci integrációját segítő szolgáltatások fejlesztése
2020.05.20. Az ESZA társadalmi befogadást támogató programjainak értékelése Magyarországon
2019.12.31. A roma fiatalok Ifjúsági Garancia Programhoz való hozzáférésének, valamint programba kerülésük ügymenetének megkönnyítése
2019.08.30. Romáknak szóló innovatív foglalkoztatási programok értékelése hat kelet-európai országban
2019.08.01. Komplex lakhatási és munkaerőpiaci szolgáltatások hatásértékelése a Visegrádi országokban
2019.06.30. A roma civil társadalom kapacitásfejlesztése és segítése a nemzeti romaintegrációs stratégiák megvalósításának monitorozásában
2018.01.20. A foglalkoztatási szolgálatok szerepe az inaktív lakosság elérésében
2017.10.01. Helyi részvétel a roma integrációban
2017.06.15. A gyermekgondozási intézményrendszer javítása Kelet-Európában és Közép-Ázsiában
2016.12.31. Állapotfelmérés és érzékenyítés a romákkal szembeni előítéletességről – Egy vállalati pilot projekt
2016.11.30. Szabálysértési pénzbírságok szabadságvesztéssel történő kiváltásából adódó adminisztratív költségek
2016.10.30. Mentor program monitoring rendszerének megtervezése
2016.08.15. Munkapiaci szolgáltatások hátrányos helyzetű álláskeresőknek
2016.04.30. A roma integrációval kapcsolatos társadalmi dilemmák és sztereotípiák
2015.10.31. Az extrémizmus feléledése a közép-európai közbeszédben és politikai mozgalmakban
2015.08.01. A szakképzés szerepe az iskolai lemorzsolódás megfékezésében
2013.07.31. Két foglalkoztatási program roma integrációs hatásának értékelése
2011.12.31. Hazai mikrohitel program értékelése – Kiútprogram
2011.04.30. A Roma Oktatási Alap szerepe az európai roma szakpolitikai színtéren
2011.04.30. Roma integráció az Európai Unióban és Magyarországon
2010.03.03. Oktatási esélyegyenlőség és integráció - a TÁMOP3.3.1 kiemelt projekt értékelése