jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Mutatók létrehozása a foglalkoztatási szolgálatok munkakeresők aktivizálására tett erőfeszítések mérése érdekében.

Az állami foglalkoztatási szolgálatok által a munkanélküli álláskeresőknek nyújtott korai támogatással kapcsolatban viszonylag kevés mutató áll rendelkezésre. A Foglalkoztatási Bizottság indikátorokkal foglalkozó csoportja ezért felkérte a Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás Főigazgatóságot, hogy dolgozzon ki egy új mutatót. Ez az állami foglalkoztatási szolgálatokkal szemben támasztott, a következő szolgáltatások nyújtására vonatkozó formális követelményeken alapul: az álláskeresők profilalkotása, egyéni tanácsadás nyújtása, egyéni cselekvési tervek készítése.

A BI szerepe a projektben az volt, hogy javaslatot tegyen a korai szolgáltatások teljesítményértékelése szempontjából releváns mutatókra.

Projekt részletek

A BI az ICON-INSTITUT megbízásából jelentést írt egy nagyobb projekt részeként az Európai Bizottság (Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás Főigazgatóság) számára.

Megrendelő

ICON-INSTITUT Public Sector GmbH

https://hp.icon-institute.de/
Időtartam2018.07.18. - 2018.09.30.
Projektvezető Scharle Ágota Csillag Márton