jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Mennyire készültek fel a közép-kelet-európai oktatási rendszerek a közeljövő kihívásaira?

A CEU Demokrácia Intézet által vezetett “Future Challenges to Education Systems in Central Eastern European Context” (EDUC) kutatási projekt azt méri fel öt közép-kelet-európai országban, hogy az oktatási rendszerek mennyire képesek az új kihívásokhoz alkalmazkodni.

A kutatás a technológiai és demográfiai változások (illetve ezek munkaerőpiaci hatásai), a politikai populizmus és autokrácia térnyerése, az új társadalmi egyenlőtlenségek, a változó nemi szerepek és a globalizáció által teremtett kihívásokra fókuszál, és az iskolák erre adott válaszait tekinti át Lengyelországban, Magyarországon, Szlovákiában, Szerbiában és Romániában.

A BI a projekt keretében elkészülő országtanulmányokat összefoglaló tanulmány megírásában vesz részt.

Projekt részletek

A BI a Közép-európai Egyetem megbízásából vesz részt a CEU Demokrácia Intézet vezetésével megvalósuló projektben.

Megrendelő

Közép-európai Egyetem

https://www.ceu.edu/
Időtartam2021.04.01. - 2021.06.15.
Projektvezető Scharle Ágota
Dokumentumok
tanulmány A jövőbeni kihívások jelentősége öt közép-kelet-európai országban (angolul)