jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

DátumProjekt neve
2023.02.28. Részvételi kormányzást erősítő helyi kezdeményezések támogatása Magyarországon
2022.12.31. Szociálisan kiegyensúlyozott óvodakörzetek kialakítását megalapozó kutatás Józsefvárosban
2022.04.30. Helyi önkormányzatiság politikai befolyásolásának típusai – nemzetközi és hazai tapasztalatok
2022.02.28. A romákkal szembeni diszkrimináció a közszolgáltatásokban – egy új mérési módszer tesztelése
2021.10.30. Mi segítheti az önkormányzatokat jól működő szociális lakásügynökségek kialakításában?
2021.09.15. A Polgár Alapítvány az Esélyekért Ügykoalíció Pilot Programjának értékelése
2020.12.31. A civil szabadságjogok megerősítéséből származó üzleti előnyök a KKE régióban
2020.12.31. Kedvező üzleti környezet jó gyakorlatai az EBESZ tagországokban
2020.06.30. Adó-adminisztratív költségek és kapcsolódó, üzleti attitűdök felmérése Magyarországon
2020.02.28. A magánszektor fejlesztésének támogatása - háttértanulmány a kormányzásról az EBRD országjelentéséhez
2019.07.31. Mit tehetnek az önkormányzatok az idősekért?
2019.02.28. Magyar önkormányzatok átláthatóságának javítása
2018.12.31. Az önkormányzatok által nyújtott szociális szolgáltatások fejlesztése Észak-Macedóniában
2018.12.31. Az életvitelszerű közterületen tartózkodás szabálysértési szankcionálásának közvetlen társadalmi költségeiről
2018.09.25. Az Amnesty International magyarországi környezetének szcenárió-elemzése
2017.12.31. Az anonim adminisztratív adatokhoz való hozzáférés javítása kutatási célokból
2017.03.31. Állami és önkormányzati vállalatok átláthatósága, közzétételi gyakorlat Magyarországon
2017.03.01. Önkormányzati tulajdonú vállalatok átláthatósága a Visegrádi országokban
2016.12.31. A nyílt kormányzat elősegítése Magyarországon
2016.11.30. Szabálysértési pénzbírságok szabadságvesztéssel történő kiváltásából adódó adminisztratív költségek
2016.10.12. A Kohéziós Politika hatása a korrupcióra
2015.07.31. Központi költségvetés átláthatósága – Magyar helyzetkép
2015.02.28. Jóléti intézmények alkalmazkodása: politikai korlátok
2014.12.31. Társadalompolitikai kísérletek szeminárium és workshop
2014.06.16. Foglalkoztatási szolgálatok üzleti modellje
2014.04.15. A vállalatalapításhoz kötődő adminisztratív terhek csökkentésének versenyt ösztönző hatásai
2014.04.15. A hazai közoktatási tankönyvpiac 2013-as újraszabályozásának várható hatásai
2013.04.01. Hazai KKV-k technológiai fejlesztését célzó intézkedés (GOP 2.1.1.) hatásvizsgálata
2013.03.20. Egészségügyi tárgyú NSRK-fejlesztések kvantitatív értékelése
2013.02.28. Közigazgatási reform a visgerádi országokban: tapasztalatok Fehéroroszország és Ukrajna számára
2012.10.31. Költségvetési becslés az ENSz kínzás elleni jegyzőkönyvének hazai implementálásához
2012.06.01. Közbeszerzés átláthatósága és elszámoltathatósága a visegrádi országokban
2011.08.20. Foglalkoztatással kapcsolatos adminisztratív terhek
2011.06.24. Egészségügyi reformok hatásvizsgálati módszerei
2011.05.31. Széchényi terv operatív programjainak félidei szintézis értékelése - Gazdaságfejlesztés (minőség-biztosítás)
2010.08.31. A hazai és régiós energiaellátás-biztonság hosszú távú aspektusai: műhelyvita-sorozat
2010.06.15. Gyerekszegénységet csökkentő programok hatásvizsgálatának módszerei