jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

DátumProjekt neve
2024.01.15. A nyugat-balkáni és uniós országok regionális jó kormányzási platformjának külső értékelése
2023.02.28. Részvételi kormányzást erősítő helyi kezdeményezések támogatása Magyarországon
2022.12.31. Szociálisan kiegyensúlyozott óvodakörzetek kialakítását megalapozó kutatás Józsefvárosban
2022.04.30. Helyi önkormányzatiság politikai befolyásolásának típusai – nemzetközi és hazai tapasztalatok
2022.02.28. A romákkal szembeni diszkrimináció a közszolgáltatásokban – egy új mérési módszer tesztelése
2021.10.30. Mi segítheti az önkormányzatokat jól működő szociális lakásügynökségek kialakításában?
2021.09.15. A Polgár Alapítvány az Esélyekért Ügykoalíció Pilot Programjának értékelése
2020.12.31. A civil szabadságjogok megerősítéséből származó üzleti előnyök a KKE régióban
2020.12.31. Kedvező üzleti környezet jó gyakorlatai az EBESZ tagországokban
2020.06.30. Adó-adminisztratív költségek és kapcsolódó, üzleti attitűdök felmérése Magyarországon
2020.02.28. A magánszektor fejlesztésének támogatása - háttértanulmány a kormányzásról az EBRD országjelentéséhez
2019.07.31. Mit tehetnek az önkormányzatok az idősekért?
2019.02.28. Magyar önkormányzatok átláthatóságának javítása
2018.12.31. Az önkormányzatok által nyújtott szociális szolgáltatások fejlesztése Észak-Macedóniában
2018.12.31. Az életvitelszerű közterületen tartózkodás szabálysértési szankcionálásának közvetlen társadalmi költségeiről
2018.09.25. Az Amnesty International magyarországi környezetének szcenárió-elemzése
2017.12.31. Az anonim adminisztratív adatokhoz való hozzáférés javítása kutatási célokból
2017.03.31. Állami és önkormányzati vállalatok átláthatósága, közzétételi gyakorlat Magyarországon
2017.03.01. Önkormányzati tulajdonú vállalatok átláthatósága a Visegrádi országokban
2016.12.31. A nyílt kormányzat elősegítése Magyarországon
2016.11.30. Szabálysértési pénzbírságok szabadságvesztéssel történő kiváltásából adódó adminisztratív költségek
2016.10.12. A Kohéziós Politika hatása a korrupcióra
2015.07.31. Központi költségvetés átláthatósága – Magyar helyzetkép
2015.02.28. Jóléti intézmények alkalmazkodása: politikai korlátok
2014.12.31. Társadalompolitikai kísérletek szeminárium és workshop
2014.06.16. Foglalkoztatási szolgálatok üzleti modellje
2014.04.15. A vállalatalapításhoz kötődő adminisztratív terhek csökkentésének versenyt ösztönző hatásai
2014.04.15. A hazai közoktatási tankönyvpiac 2013-as újraszabályozásának várható hatásai
2013.04.01. Hazai KKV-k technológiai fejlesztését célzó intézkedés (GOP 2.1.1.) hatásvizsgálata
2013.03.20. Egészségügyi tárgyú NSRK-fejlesztések kvantitatív értékelése
2013.02.28. Közigazgatási reform a visgerádi országokban: tapasztalatok Fehéroroszország és Ukrajna számára
2012.10.31. Költségvetési becslés az ENSz kínzás elleni jegyzőkönyvének hazai implementálásához
2012.06.01. Közbeszerzés átláthatósága és elszámoltathatósága a visegrádi országokban
2011.08.20. Foglalkoztatással kapcsolatos adminisztratív terhek
2011.06.24. Egészségügyi reformok hatásvizsgálati módszerei
2011.05.31. Széchényi terv operatív programjainak félidei szintézis értékelése - Gazdaságfejlesztés (minőség-biztosítás)
2010.08.31. A hazai és régiós energiaellátás-biztonság hosszú távú aspektusai: műhelyvita-sorozat
2010.06.15. Gyerekszegénységet csökkentő programok hatásvizsgálatának módszerei