jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

A "CRIS - Együttműködés, elérés, szolgáltatások integrálása" projekt értékelése

A CRIS projekt a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci integrációját támogató szolgáltatások tartalmának és koordinációjának fejlesztésére fókuszál. A projekt célja első sorban a munkaerő-piaci akadályok leküzdése és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása azáltal, hogy (1) erősíti a referálási mechanizmusokat, és szükség esetén új bevonási módszereket vezet be, (2) erősíti vagy fejleszti a résztvevő állami szervek kapacitásait, (3) pótolja a szolgáltatási hiányokat az állami szervek kapacitásbővítésével és/vagy a külső szolgáltatók hatékony szerződéses modelljének kidolgozásával. A beavatkozások három országban (Németország, Magyarország, Szlovákia) valósulnak meg, és hasonló célcsoportokat érintenek: tartós munkanélküliek vagy munkaképes korú inaktívak, akik többféle problémával, és gyakran etnikai származáson alapuló munkaerő-piaci diszkriminációval is szembesülnek. A projektpartnerek hasonló eszközöket és gyakorlatokat dolgoznak ki különböző kontextusokban, ezáltal lehetővé teszik az eszközök átültethetőségének elemzését.

A BI külső értékelőként vesz részt a projektben, hogy értékelje:

- a projekt végrehajtásának általános minőségét

- a beavatkozások körét és minőségét

- e beavatkozások eredményeit és hatásait.

Projekt részletek

A projektet a MainArbeit - Kommunales Jobcenter Offenbach vezeti. A projekt partnerei: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (HU), Artemisszio Alapítvány (HU), People in Need (SK), Munkaügyi, Szociális és Családügyi Központ (CoLSAF -SK), a Szlovák Tudományos Akadémia Társadalom- és Pszichológiai Tudományok Központja. A projektet A foglalkoztatás és a szociális innováció európai program (EaSI) finanszírozza.

Megrendelő

MainArbeit - Kommunales Jobcenter Offenbach

https://www.mainarbeit-offenbach.de/index.html
Időtartam2022.06.01. - 2024.06.30.
Projektvezető Scharle Ágota