jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

A romákkal szembeni diszkrimináció a közszolgáltatásokban – egy új mérési módszer tesztelése

A projekt célja, hogy mérhető, evidencia-alapú bizonyítékot szolgáltasson a romákat a közszolgáltatások (mint például a szociális bérlakások, a szociális ellátás vagy az oktatás) igénybevétele során érő diszkriminációról, illetve, hogy felkészítse a civil szervezeteket a diszkrimináció rendszeres monitorozására.

A projekt három uniós tagállamban - Bulgáriában, Csehországban és Magyarországon - tesztelte a próbavásárlás (mystery shopping) módszerének használatát. A helyi civil szervezetek könnyen elsajátíthatják ezt a módszert, melynek segítségével szisztematikusabban tudják kimutatni a közszolgáltatások igénybevétele során megtapasztalt diszkriminációt.

A projektben módszertani képzéseket tartottunk, illetve útmutatót készítettünk a módszer alkalmazásáról, kutatásik jelentésben összegeztük a kísérletek eredményét és egy gyorsjelentésben a szakpolitikai következtetéseket. A kiadványok a projekt oldalán érhetők el: https://cps.ceu.edu/research/adinps

Projekt részletek

A projekt az Európai Unió “Jogérvényesülés” (2014-2020) és “Jogok, Egyenlőség és Polgárság”(2014-2020) programjainak finanszírozásával és a Közép-Európai Egyetem (CEU) koordinálásával valósult meg. Partnereink voltak: az Autonómia Alapítvány (HU), az AMALIPE Center for Interethnic Dialogue and Tolerance (BG) és a ROMEA, O.P.S. (CZ).

Megrendelő

Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság

https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_en
Időtartam2020.05.01. - 2022.02.28.
Projektvezető Scharle Ágota
Dokumentumok
ajánlások Gyorsjelentés a romákkal szembeni diszkriminációról a közoktatásban