jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Helyi részvétel a roma integrációban

A Budapest Intézet ICF GHK és Bolt Nemzetközi Tanácsadó partnerekkel együttműködve egy három éves projektben vesz részt, amelynek fő célja a roma integrációs stratégiák megvalósulását akadályozó és elősegítő tényezők feltárása, valamint az ehhez köthető jó gyakorlatok megosztása.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) finanszírozásában megvalósuló projekt a részvételi akciókutatás módszer segítségével összesen 22 kiválasztott helyszínen igyekszik a romákat érintő helyi problémák megoldását elősegíteni. A Budapest Intézet a szakértők munkáját koordinálja Csehországban, Magyarországon, Szlovákiában és Romániában.

A LERI projekt első szakaszában (2013-2014) 11 tagország érintett településeinek átvilágítása és kiválasztása zajlott, mely végül országonként 2-2 település kiválasztását eredményezte. A Budapest Intézet szakmai koordinációja alatt a következő települések kerültek be a második szakaszba: Sokolov és Brünn (CZ), Rakottyás és Káposztafalva (SK), Mátraverebély and Besence (HU), Kolozsvár és Nagyenyed (RO). 

2015-ben részvételi akciókutatási módszerek alkalmazásával megvalósult az igényfelmérés és a helyi LERI projektek közös tervezése, melyben a helyi önkormányzatok épp úgy részt vettek, mint a Roma közösségek. Az ún. helyi akciótervek végrehajtása 2015 októberében kezdődött, és 2016 szeptemberében zárul. A helyi esettanulmányok össze fogják foglalni a helyi akciótervek haladását és a tanulságokat, valamint szakpolitikai javaslatokat fognak megfogalmazni a helyi, országos, és nemzetközi érintetteknek. A projektnek ezek a végső termékei 2016 végére nyilvánosan elérhetőek lesznek.

Projekt részletek
Megrendelő

Európai Unió Alapjogi Ügynökség (FRA)

http://fra.europa.eu/en
Időtartam2013.10.31. - 2017.10.01.
Projektvezető Reszkető Petra Edina