jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Esélyteremtő vállalkozásfejlesztési programok értékelése Magyarországon

Az OECD és az Európai Bizottság foglalkoztatásért felelős főigazgatósága Helyi Gazdasági és Foglalkoztatási Fejlesztési Programjának keretében a Budapest Intézet értékelést készített a befogadó vagy esélyteremtő vállalkozásfejlesztési programokról Magyarországon.

2013-2015 között két esettanulmányt készítettünk olyan magyarországi, nem kormányzati programról, melyek a vállalkozók és önfoglalkoztatók körében alulreprezentált csoportok (nők és fiatalok) vállalkozási készségeinek fejlesztését célozták innovítív módon. 2016 ótaa kétévente ismétlődő országelemzésünkben összegezzük a hátrányos helyzetű célcsoportokba tartozók (lásd, munkanélküliek, fiatalok, nők, idősek és romák) vállalkozóvá / önfoglalkoztatóvá válásával kapcsolatos problémákat és kihívásokat. A mindenkori hazai szakpolitikai keretek és intézkedések feltérképezését követően, gyors-értékeléseink szakpolitikai ajánlásokkal zárulnak. Ezek az ajánlások a program-tervezést és -végrehajtást épp úgy érintik, mint a folyó intézkedések rendszeres nyomon követését és értékelését. Az OECD Missing Entrepreneurs sorozata keretében megjelent elemzéseink itt letölthetőek: 20172019, 2021 és 2023.

A 2021-ben megjelent, legfrissebb elemzésünk a megváltozott munkaképességű emberek önfoglalkoztatóvá / vállalkozóvá válásával kapcsolatos problémákról és a kapcsolódó szakpolitikai kihívásokról is áttekintést ad.

Értékeléseink üzenete, hogy romló trendeket és az EU-átlaghoz képest növekvő elmaradást mutat a vállalkozói aktivitás Magyarországon – kiemelten, a fiatal férfiak és az idősek esetében. Bár a hátrányos helyzetű csoportokból származó vállalkozók elérése, készségeik fejlesztése szerepel a vonatkozó nemzeti stratégiákban, az esélyteremtő vállalkozásfejlesztést célzó intézkedések nem illeszkednek egy átfogó szakpolitikai keretbe. Az előrelépést az is hátráltatja, hogy nincs megfelelő információ és adat a vonatkozó célcsoportok által észlelt akadályokról, valamint nem ismerjük a futó és lezárt kormányzati programok hatékonyságát és hatásosságát  - megfelelő elemzések hiányában.

Projekt részletek

Az OECD a Budapest Intézetet mint helyi szakértőt kérte fel a magyarországi esélyteremtő vállalkozásfejlesztési programokra vonatkozó értékelés elkészítésével. 

Megrendelő

OECD

https://www.oecd.org/
Időtartam2016.04.16. - 2021.08.30.
Projektvezető Reszkető Petra Edina
Dokumentumok
tanulmány Esélyteremtő vállalkozásfejlesztés országjelentés - Magyarország (angolul)
előadás Esélyteremtő vállakozásfejlesztés gyorsértékelése - Magyarország