jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

A nyílt kormányzat elősegítése Magyarországon

Magyarország 2012-ben csatlakozott a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Governmnet Partnership, OGP) elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez. Az együttműködés célja a nemzeti kormányzatok átláthatóságának és hatékonyságának növelése, a nyílt kormányzat szellemiségének terjesztése.

A magyar kormány az OGP keretében két akciótervet fogadott el, az elsőt 2013-ban, a másodikat 2015-ben. A Budapest Intézet mindkét akcóterv esetében megbízást kapott az OGP Független Jelentési Mechanizmus (Independent Reporting Mechanism) egységétől, hogy vizsgálja és értékelje a hazai vállalások előrehaladását független szakértőként.

A Budapest Intézet felmérést készített a hazai kormányzati és civil érintettekkel, interjúkat és tematikus szakértői/ érintetti megbeszéléseket tartott hazai szereplőkkel a nemzeti akcióterv előrehaladásáról, illetve a következő időszakra vonatkozó ajánlásokról. A Magyar Kormány 1719/2016. XII.6. kormányhatározata alapján Magyarország kilépett az OGP kezdeményezésből, így a második hazai akcióterv értékelése nem zárult le.

Elkészült értékeléseink fő következtetése, hogy az első periódusban a hazai akcióterv első sorban korrupció-ellenes kezdeményezésekre (lásd, a 2012-ben elfogadott Korrupció Megelőzési Program intézkedései), melyek többségét végrehajtották. A kezdeti, példa nélkülinek mondható kormányzati és civil együttműködés után, a végrehajtási szakaszba érve a kormányzati-civil együttműködés megtorpant. Ajánlásaink jórészt arra irányultak, hogy az anti-korrupciós kormányzati törekvések mellett más közpolitikai intézkedések szükségét is hangsúlyozzuk (így például, a közérdekű információkhoz való hozzáférés egyszerűsítését, ezen információk minőségének javítását, általában véve a közszektor átláthatóságának növelését, illetve a független állami hivatalok és hatóságok kapacitás-fejlesztését).

Ha Magyarország a nyílt kormányzati törekvéseket a jövőben komolyan kívánja venni, nagy hangsúlyt kellenne fektetnie az együttműködésen és részvételen alapuló közpolitikai jó gyakorlatokra, valamint arra, hogy a nyílt kormányzás elve a tágabb hazai közpolitika alkotásban is megjelenjen, azzal összhangban legyen. 

Projekt részletek
Megrendelő

Nyílt Kormányzati Együttműködés

http://www.opengovpartnership.org/
Időtartam2014.06.02. - 2016.12.31.
Projektvezető Reszkető Petra Edina
Dokumentumok
tanulmány Nyílt Kormányzati Együttműködés IRM előrehaladási jelentés: Magyarország (angolul)
tanulmány Nyílt Kormányzati Együttműködés előrehaladási jelentés Magyarországról
összefoglaló Bíró okos lánya - avagy nyílt kormányzat magyar módra?
összefoglaló Bíró okos lánya - avagy nyílt kormányzat magyar módra? (angolul)
előadás Nyílt Kormányzati Együttműködés - Magyarország (angolul)