jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

DátumProjekt neve
2024.06.30. A "CRIS - Együttműködés, elérés, szolgáltatások integrálása" projekt értékelése
2023.12.31. 2021. évi Civil társadalmi jelentés a nemzeti roma integrációs stratégiák megvalósulásáról
2023.11.30. A validáció gazdasági jelentőségét alátámasztó gazdaságossági számítás
2023.08.01. Rokkantsági ellátásokhoz kapcsolódó kereseti korlátok munkapaci hatásai
2022.11.30. A szociális ellátórendszer két radikális reformjának hatása az egészségi állapotra és a munkapiaci kimenetekre
2022.06.30. Fiatal álláskeresőket célzó programok hatásvizsgálata
2022.06.10. A nők munkapiaci részvételének javítását meghatározó tényezők Magyarországon
2022.05.15. Hogyan tükrözi az online álláshirdetések piaca az aktuális munkaerő-piaci trendeket?
2022.03.04. Mit tesznek az állami foglalkoztatási szolgálatok a diszkrimináció ellen?
2022.02.28. Mitől válhat hatékonyabbá a fogyatékossággal élő inaktív emberek munkapiaci (re)integrációját támogató szakpolitika?
2021.11.22. A koronavírus-járvány munkapiaci és szakpolitikai hatásait vizsgáló kutatások a Munkaerőpiaci Tükör 2020-ban
2021.10.30. Mit tehetnek az állami foglalkoztatási szolgálatok a leghátrányosabb helyzetű álláskeresőkért?
2021.08.30. Esélyteremtő vállalkozásfejlesztési programok értékelése Magyarországon
2021.06.01. Az állami foglalkoztatási szolgálatok felkészülése a megerősített Ifjúsági Garancia Programra
2021.05.15. Az alapkészségek és a munkapiaci kimenetek összefüggései Magyarországon a PIAAC felmérés alapján
2020.12.31. Iskolázatlan roma fiatalok munkapiaci integrációját segítő szolgáltatások fejlesztése
2020.12.20. Integrált szociális segélyezési rendszer kialakításának megtérülését vizsgáló módszertan kidolgozása
2020.11.30. Az egészségi állapot és a koronavírus-járvány munkapiaci összefüggéseit vizsgáló kutatások a Munkaerőpiaci Tükör 2019-ben
2020.11.30. A tovább- és átképzések mint a jövőbeli munkanélküliség megelőzésének eszközei
2020.10.30. Munkaerőhiány csökkentése képzett külföldi munkaerővel - a foglalkoztatási szolgálatok szerepe
2019.12.31. A roma fiatalok Ifjúsági Garancia Programhoz való hozzáférésének, valamint programba kerülésük ügymenetének megkönnyítése
2019.08.30. Romáknak szóló innovatív foglalkoztatási programok értékelése hat kelet-európai országban
2019.08.01. Komplex lakhatási és munkaerőpiaci szolgáltatások hatásértékelése a Visegrádi országokban
2019.07.01. A munkakeresés során megvalósuló korai beavatkozás mérésének lehetséges eszközei
2019.06.30. A roma civil társadalom kapacitásfejlesztése és segítése a nemzeti romaintegrációs stratégiák megvalósításának monitorozásában
2019.06.30. A európai munkaügyi felügyeletek szerepének alakulása
2019.05.31. Aktív munkaerőpiaci programok megvalósítását értékelő minőségindex kidolgozása
2018.11.30. Szakértői támogatás az Európai foglalkoztatási szolgálatok új hálózatának
2018.11.26. Fiatalok az iskolában és a munkaerőpiacon – Munkaerőpiaci Tükör 2018
2018.09.30. Mutatók létrehozása a foglalkoztatási szolgálatok munkakeresők aktivizálására tett erőfeszítések mérése érdekében.
2018.05.31. A gyakori találkozók hatékonyan segíthetnek az álláskeresők korai elhelyezkedésében
2018.04.30. A foglalkoztatási szolgálatok fejlesztése a nyugat-balkáni régióban
2018.03.10. Munkapiaci és szociális szolgáltatások koordinációját javító reformok Európában
2018.01.20. A foglalkoztatási szolgálatok szerepe az inaktív lakosság elérésében
2017.12.31. Ifjúsági politikák átfogó áttekintése Magyarországon
2017.06.30. Girls can do it – A nők nem tradicionális pályaválasztásának támogatása a középfokú szakképzésben
2017.06.15. A gyermekgondozási intézményrendszer javítása Kelet-Európában és Közép-Ázsiában
2016.12.31. Állapotfelmérés és érzékenyítés a romákkal szembeni előítéletességről – Egy vállalati pilot projekt
2016.11.30. Foglalkoztatási szolgálatok teljesítménye az uniós tagországokban
2016.08.15. Munkapiaci szolgáltatások hátrányos helyzetű álláskeresőknek
2016.07.31. Nemzetközi összehasonlító elemzés az alapvető szociális és egészségügyi védőhálóról Közép- és Kelet-Európában
2015.12.31. A táppénz összegének ösztönzési hatása – egy magyar “természetes kísérlet” elemzése
2015.11.15. Fiatalok bértámogatása: Elemzés a kihívásokról, elméletekről, szakpolitikai gyakorlatokról és tapasztalatokról
2015.10.25. A bevándorlás a hazai munkavállalók karrierjét segíti
2015.08.02. Van ellenszere a tartós munkanélküliségnek?
2015.08.01. A szakképzés szerepe az iskolai lemorzsolódás megfékezésében
2015.06.15. Inspiráló gyakorlatok a befogadó vállalkozás szakpolitikában
2015.04.15. A magyar jóléti rendszer alakulása
2015.04.03. Növelheti a foglalkoztatást a szociális- és munkapiaci szolgáltatások összevonása?
2015.02.28. Jóléti intézmények alkalmazkodása: politikai korlátok
2015.02.28. Kohéziós kihívások Közép-Kelet Európában
2014.11.30. Műhelyviták a visegrádi régióban működő elemző cégeknek
2014.11.15. Foglalkoztatási szolgálatok jó gyakorlatai Európában
2014.10.31. Munkaidő szabályozás hatásainak felmérése
2014.08.13. A Kiút mikrohitel program tanulságai
2014.06.30. Egységköltség-számítási módszertan kialakítása és alkalmazási lehetőségei
2014.06.16. Foglalkoztatási szolgálatok üzleti modellje
2014.03.31. Monitoring rendszer a foglalkoztatási rehabilitációt nyújtó non-profit szervezeteknek
2014.03.31. Fogyatékos emberek háztartásában élők munkakínálata
2014.03.02. Egy hipotetikus egészségügyi beavatkozás költségvetési hatásainak szimulációja
2014.01.15. Európai Foglalkoztatási Stratégia - Kölcsönös Tanulási Program
2013.10.01. Foglalkoztathatóságot javító beavatkozások célcsoport- és hatásvizsgálata
2013.07.31. Két foglalkoztatási program roma integrációs hatásának értékelése
2012.12.31. Helyi közösség és helyi gazdaság - hogyan érdemes fejleszteni?
2012.12.26. Bölcsődei ellátás változása a visegrádi országokban
2012.08.05. Nemzeti Munkaügyi Hivatal teljesítmény értékelési rendszerének felülvizsgálata
2012.06.30. Célzott bértámogatások foglalkoztatási hatása
2012.06.01. A foglalkoztatáspolitika két évtizede
2012.04.30. Ifjúsági munkanélküliség csökkentése Magyarországon
2012.03.29. A tartós mélyszegénység csökkentésének lehetőségei
2011.12.31. Hazai mikrohitel program értékelése – Kiútprogram
2011.08.30. Közfoglalkoztatási programok hatékonysága
2011.08.20. Foglalkoztatással kapcsolatos adminisztratív terhek
2011.07.01. Munkanélkülieknek szóló programok költség haszon elemzése
2011.05.31. Idősebb munkavállalók a HR politikában: hazai tendenciák a válságban
2011.04.30. Roma integráció az Európai Unióban és Magyarországon
2011.02.07. Foglalkoztatási rehabilitáció hatékonysága
2010.10.11. Gyermekek napközbeni ellátásának költsége és hozama
2010.05.25. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációjának értékelése
2009.12.19. A fekete foglalkoztatás mérése
2009.09.01. A területileg differenciált minimálbér indokoltsága
2009.06.15. Az 1-3 éves gyermekek napközbeni ellátásának bővítése
2009.03.20. A foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások monitoring rendszere
2009.03.20. Megvalósíthatósági tanulmány a START programok értékeléséről
2008.11.17. Rugalmas és biztonságos munkapiac - a Cambridge Review 2008 magyar háttértanulmánya