jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program alatt futó pénzügyi eszközök ex post értékelése

Az Európai Bizottság egy átfogó, ex post értékelési projektet indított az ún. JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök bevezetéséről és hatékonyságáról. Ezek az eszközök a 2007-2013 közötti program periódusban kerültek bevezetésre és előnyük, hogy hatékonyabb támogatást nyújtanak a vissza nem térítendő támogatásoknál a KKV fejlesztési politikában, ahogy értékelésünk is kimutatta.

A Budapest Intézet egy nemzetközi konzorcium (t33, EPCR, Metis) megbízásából vizsgálta a Magyarországon  is bevezetett, JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök hazai relevanciáját, felhasználását és költség-hatékonyságát, illetve a közvetítői rendszer megfelelőségét.

Az értékelési során a vonatkozó hazai intézkedések monitoring adatait elemeztük, illetve a kapcsolódó hazai és nemzetközi értékeléseket és tanulmányokat tekintettük át. 

A második szakaszban egy részletes esettanulmányt készítettünk a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről.  Elemzésünk során interjúkra, hazai szakirodalomra és program –dokumtumokra, valamint a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt-től kapott monitoring adatbázisra támaszkodtunk.

Az EU szintű végrehajtási tapasztalatokat, a kapcsolódó programok időközi eredményességét tárgyaló összefoglaló tanulmány  elérhető az Európai Bizottság honlapján. A hazai esettanulmány rövidített változata olvasható az összefoglaló tanulmány 6. fejezetében (EC 2016, 6.10.9. fejezet).

A nemzetközi értékelési projektet követően 2016-ban a Deloitte Zrt. megbízásából megismételtük a pénzügyi eszközök felhasználásának leíró elemzését. Itt az eltelt programidőszak kedvezményezettjeinek összetételét (iparág, válallat-méret, területi elhelyezkedés, etc.) és az igénybe vett pénzügyi eszközök jellemzőinek megoszlását vizsgáltuk. Háttérszámításaink beépültek a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről szóló hazai ex post értékelésbe (Századvég 2016. Pénzügyi eszközök értékelése 2007-2013).

 

 

Projekt részletek
Megrendelő

Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága

http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm
Időtartam2014.11.05. - 2015.09.30.
Projektvezető Reszkető Petra Edina
Dokumentumok
tanulmány A JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök célzása és hatékonysága Magyarországon (angolul)
előadás A JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök célzása és hatékonysága Magyarországon (angolul)