jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Az egészségi állapot és a koronavírus-járvány munkapiaci összefüggéseit vizsgáló kutatások a Munkaerőpiaci Tükör 2019-ben

A Munkaerőpiaci Tükör 2019 című kiadvány az egészségi állapot és a munkaerőpiac kapcsolatát állítja fókuszába, és a koronavírus-járvány 2020. tavaszi első hullámának munkapiaci és szakpolitikai hatásaira is kitér.

A kötetben megjelent egyik tanulmányunkban áttekintjük a megváltozott munkaképességű népesség munkapiaci helyzetét és a keresleti oldali szakpolitikai eszközök szerepét.

Egy másik elemzésünkben bemutatjuk és értékeljük a megváltozott munkaképesség esetén igényelhető pénzbeli ellátások rendszerének 2008-as és 2012-es átalakításait.

Egy harmadik elemzésben pedig azokat a kihívásokat vesszük sorra és vizsgáljuk meg közelebbről, melyek elé a COVID-19 vírus megjelenése és elterjedése állította a hazai szakpolitikai döntéshozókat 2020 tavaszán.

A Munkaerőpiaci Tükör évkönyvsorozat korábbi köteteiben megjelent tanulmányainkról itt olvashat bővebben.

Projekt részletek

A KRTK-KTI a kiadásában megjelent Munkaerőpiaci Tükör 2019 kötet egyes fejezeteinek megírásával a BI-t bízta meg.

Megrendelő

KRTK-KTI

https://www.mtakti.hu/
Időtartam2020.07.13. - 2020.11.30.
Projektvezető Krekó Judit