jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Nemzetközi összehasonlító elemzés az alapvető szociális és egészségügyi védőhálóról Közép- és Kelet-Európában

Az ILO felkérésére jelentést készítettünk Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Moldova, Montenegró, Szerbia és Ukrajna alapvető szociális és egészségügyi védőhálójáról. Az elemzés során a nemzeti szakértők által összegyűjtött jogi és statisztikai információkra támaszkodtunk.

A fő értékelési területek a következők voltak:

-          lefedett népesség

-          jogok és jogosultságok (pl. jogi alap, jogosultsági feltételek)

-          ellátás megfelelősége (pl. a juttatás minimumszintje)

-          a különböző programok összehangoltsága (pl. a viszony a különböző ellátások és a minimálbér között)

-          a rendszerek stabilitása (pl. pénzügyi helyzet, a közelmúltbeli reformok trendje)

-          társadalmi-gazdasági hatások (pl. szegénység csökkentése, társadalmi kohézió)

Az elemzés az ILO munkáját van hivatva segíteni. Ez az alapvető szociális és egészségügyi védőháló hatékonyságának javítására irányul négy alapvető szociális ellátási területen, igyekezve hozzájárulni a 202-es számú ILO ajánlás megvalósításához a közép- és kelet-európai országokban.

Projekt részletek
Megrendelő

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
Időtartam2015.03.02. - 2016.07.31.
Projektvezető Váradi Balázs