jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

A civil szabadságjogok megerősítéséből származó üzleti előnyök a KKE régióban

A nemzetközi értékelések és saját elemzésünk alapján is összeségében megállapítható, hogy a közép-kelet-európai (KKE) térségben változatos képet mutat a demokratikus intézmények fejlettsége, illetve a politikai és gazdasági szabadságjogok alakulása. Általános nézet, hogy a demokrácia kedvez a gazdasági növekedésnek (is). Felvetődik ugyanakkor a kérdés, hogy érdemes-e a vállalatoknak ezért proaktívan tenniük – például, a civil szektor szereplőit támogatniuk.

Számos tényező befolyásolja a szabadságjogok és az erősebb demokrácia gazdasági hatásait – mindenesetre, az empirikus kutatási eredmények abba az irányba mutatnak, hogy a (köz)intézmények jó minősége, a jogbiztonság és a tulajdonjogok védelme pozitív hatással vannak a gazdaságra, és így a vállalatok működésére.

Ezek a tanulságok egy közös projekt eredményei, amelyben a Center for International Private Enterprise (CIPE) és a Budapest Intézet a közép-kelet-európai régióban feltérképezte az erősebb civil szabadságjogokból fakadó valós és érzékelt üzleti előnyök meglétét, illetve ezekről adatot gyűjtöttünk és esetleírásokat készítettünk.

A projekt első szakaszában a Budapest Intézet a KKE régióban készített szakirodalmi áttekintést a jogállamiság és a jó kormányzás makrogazdasági előnyeiről, külön elemezve a magánszektorra gyakorolt pozitív hatásokat bizonyító empirikus adatokat.

Magyarországon mindez kiegészült egy a helyi civil kezdeményezések üzleti támogatásának előnyeit elemző kutatással, amelynek keretében a BI az üzleti elvárásokra vonatkozó információkat a Bridge Budapest Egyesület „Vállalható Vállalkozás” kezdeményezéséhez csatlakozó vállalkozók és vállalati képviselők körében, a résztvevői kutatás módszereivel vizsgálta.

A második szakaszban a BI ugyanezeket az üzleti elvárásokat a cseh, lengyel és román vállalkozások körében vizsgálta interjúkon és workshopokon keresztül.

A harmadik szakaszban a kölcsönösen előnyös, demokráciát támogató civil-üzleti együttműködéseket és az üzleti szektor számára is előnyös civil kezdeményezéseket térképeztük fel Magyarországon, Lengyelországban és Romániában.

Elemzésünket Reszkető Petra Edina, a Budapest Intézet vezető kutatója prezentálta 2019. szeptember 13-án Münchenben, a Center for International Private Enterprise regionális konferenciáján.

Projekt részletek

A Budapest Intézet a CIPE megbízásából végzi a kutatást.

Megrendelő

Center for International Private Enterprise (CIPE)

https://www.cipe.org/
Időtartam2019.04.03. - 2020.12.31.
Projektvezető Reszkető Petra Edina
Dokumentumok
tanulmány Szabadságjogok és gazdasági fejlődés Közép-Kelet-Európában (angolul)
előadás Több demokrácia - Jobb üzleti környezet - Gazdasági növekedés (angolul)