jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

A hajléktalanság felszámolása Közép- és Kelet- Európában: a lakhatás-vezérelt rendszerre való áttérés

A Budapest Intézet és a Városkutatás Kft. azt a feladatot kapta, hogy vizsgálja meg a lakhatásközpontú és a lakhatást előtérbe helyező programok kiterjesztésének megvalósíthatóságát Közép- és Kelet-Európában (KKE), különös tekintettel Horvátországra, Magyarországra, Romániára és Szlovákiára.

Az összehasonlító jelentésben először is egy sor olyan strukturális kihívást azonosítunk, amelyek akadályozzák a hajléktalanság kezelésében való előrelépést a régióban. Ezek az akadályok, amelyek történelmi, intézményi, politikai és gazdasági tényezőkben gyökereznek, jelentős hatással vannak a hatékony, lakhatásközpontú politikák kialakítására.

Végül, a hajléktalanellátással foglalkozó szakemberekkel készített interjúk és négy, a négy ország érdekelt feleinek részvételével tartott műhelybeszélgetés alapján ajánlásokat fogalmaztunk meg a lakhatásközpontú rendszer felé való további elmozduláshoz.

Az összehasonlító jelentés mellett négy szakpolitikai összefoglalót is készítettünk - országonként egyet-egyet -, amelyek országspecifikus ajánlásokat is tartalmaznak a hajléktalanellátásban tevékenykedő különböző szereplők számára.

A projekt összes eredménye, beleértve a négy szakpolitikai összefoglalót is, angolul és az adott ország nyelvén is, letölthető itt: https://world-habitat.org/our-programmes/homelessness/ending-homelessness-in-central-and-eastern-europe/country-policy-briefings-ending-homelessness-in-central-and-eastern-europe/

Projekt részletek

A World Habitat megbízásából készült megvalósíthatósági tanulmányt a Városkutatás Kft. és a Budapest Intézet közösen írta.

Megrendelő

World Habitat

https://world-habitat.org/
Időtartam2023.02.06. - 2023.06.05.
Projektvezető Scharle Ágota
Dokumentumok
tanulmány A hajléktalanság felszámolása: Összehasonlító jelentés (angolul)
összefoglaló A hajléktalanság felszámolása: Vezetői összefoglaló (angolul)
ajánlások A hajléktalanság felszámolása: Szakpolitikai összefoglaló - Magyar (angolul)
ajánlások A hajléktalanság felszámolása: Szakpolitikai összefoglaló - Magyar