jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Az alapkészségek és a munkapiaci kimenetek összefüggései Magyarországon a PIAAC felmérés alapján

Az alapkészségek és a munkapiaci kimenetek között fennálló összefüggések megértése nemcsak oktatás- és foglalkoztatáspolitikai szempontból nagy jelentőségű, de számos közéleti vita tárgyát is képezi.

Az OECD PIAAC (Nemzetközi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérési Program) felmérése nagyszerű lehetőség annak átfogó vizsgálatára, hogy a számolási, olvasási és problémamegoldó készségek milyen hatással vannak a munkapiaci kimenetekre. Kutatásunk nem csak azt értékelte, hogy az alapkészségek milyen hatással vannak a foglalkoztatásra és a bérekre, de további három szempontból is mélyebben vizsgálta az eredményeket:

- kisgyermekeikkel otthon lévő anyák,  regisztrált munkanélküliek és romák készségszintjének összehasonlítása foglalkoztatottakéval;

- az idegen nyelv magas szintű ismeretének keresetekre gyakorolt kvantitatív hatásának vizsgálata;

- annak értékelése, hogyan viszonyulnak egymáshoz a munkahelyen végzett tevékenységek (a munkahelyi követelmények) és a készségek, valamint hogy a munkahelyi feladatok hogyan hatnak a keresetekre. 

Kutatásunk eredményeit többek között a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) tudja majd felhasználni, hogy testreszabottabb, az ügyfelek készséghiányának jobban megfelelő képzéseket tudjanak kínálni.

Projekt részletek

A BI a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) felkérésére végezte a kutatást.

Megrendelő

NSZFH

https://www.nive.hu/
Időtartam2020.12.01. - 2021.05.15.
Projektvezető Csillag Márton
Dokumentumok
összefoglaló Jelentés a PIAAC eredményeiből: foglalkoztatottság (angol nyelvű összefoglaló)
összefoglaló Alapkészségek és munkapiaci kimenetek összefüggése