jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

DátumProjekt neve
2024.12.31. A kiváltási folyamat költség-haszon elemzése a gödi fogyatékos otthonban
2024.06.30. A "CRIS - Együttműködés, elérés, szolgáltatások integrálása" projekt értékelése
2023.12.31. 2021. évi Civil társadalmi jelentés a nemzeti roma integrációs stratégiák megvalósulásáról
2023.08.01. Rokkantsági ellátásokhoz kapcsolódó kereseti korlátok munkapaci hatásai
2023.06.05. A hajléktalanság felszámolása Közép- és Kelet- Európában: a lakhatás-vezérelt rendszerre való áttérés
2022.12.31. Szociálisan kiegyensúlyozott óvodakörzetek kialakítását megalapozó kutatás Józsefvárosban
2022.12.30. Az Ukrajnából menekült gyermekeket segítő szolgáltatások feltérképezése - Magyarország
2022.11.30. A szociális ellátórendszer két radikális reformjának hatása az egészségi állapotra és a munkapiaci kimenetekre
2022.06.10. A nők munkapiaci részvételének javítását meghatározó tényezők Magyarországon
2022.02.28. Mitől válhat hatékonyabbá a fogyatékossággal élő inaktív emberek munkapiaci (re)integrációját támogató szakpolitika?
2022.02.28. A romákkal szembeni diszkrimináció a közszolgáltatásokban – egy új mérési módszer tesztelése
2022.01.30. Az szja újraelosztási hatásának feltérképezése
2021.11.22. A koronavírus-járvány munkapiaci és szakpolitikai hatásait vizsgáló kutatások a Munkaerőpiaci Tükör 2020-ban
2021.10.30. Mi segítheti az önkormányzatokat jól működő szociális lakásügynökségek kialakításában?
2021.03.31. Erzsébetváros szociálpolitikai fejlesztési stratégiáját megalapozó helyzetfelmérés elkészítése
2020.12.20. Integrált szociális segélyezési rendszer kialakításának megtérülését vizsgáló módszertan kidolgozása
2020.12.15. Zuglói minimum-jövedelem koncepció
2020.11.30. Az egészségi állapot és a koronavírus-járvány munkapiaci összefüggéseit vizsgáló kutatások a Munkaerőpiaci Tükör 2019-ben
2020.08.31. A punitív büntetőpolitika hatása a büntetéskiszabásra és ennek költségvetési hatása
2020.05.20. Az ESZA társadalmi befogadást támogató programjainak értékelése Magyarországon
2019.08.30. Romáknak szóló innovatív foglalkoztatási programok értékelése hat kelet-európai országban
2019.08.01. Komplex lakhatási és munkaerőpiaci szolgáltatások hatásértékelése a Visegrádi országokban
2019.07.31. Mit tehetnek az önkormányzatok az idősekért?
2019.03.31. A szociális alapszolgáltatások lehetséges bővítésének költségei
2018.12.31. Az önkormányzatok által nyújtott szociális szolgáltatások fejlesztése Észak-Macedóniában
2018.03.10. Munkapiaci és szociális szolgáltatások koordinációját javító reformok Európában
2017.06.15. A gyermekgondozási intézményrendszer javítása Kelet-Európában és Közép-Ázsiában
2016.10.30. Mentor program monitoring rendszerének megtervezése
2016.08.15. Munkapiaci szolgáltatások hátrányos helyzetű álláskeresőknek
2016.07.31. Nemzetközi összehasonlító elemzés az alapvető szociális és egészségügyi védőhálóról Közép- és Kelet-Európában
2016.01.28. Értékelés a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő megvalósításáról
2015.12.10. A traumatizált menekültek rehabilitációját segítő szolgáltatások fenntarthatóvá tételének megoldási lehetőségei Magyarországon
2015.11.30. Családi napközi hálózat működtetésének költség-haszon elemzése
2015.05.15. A segélyek hozzáférését javító innovatív megoldások
2015.04.15. A magyar jóléti rendszer alakulása
2015.04.03. Növelheti a foglalkoztatást a szociális- és munkapiaci szolgáltatások összevonása?
2015.02.28. Jóléti intézmények alkalmazkodása: politikai korlátok
2015.02.28. Kohéziós kihívások Közép-Kelet Európában
2014.11.30. A fogvatartás ára
2014.03.31. Monitoring rendszer a foglalkoztatási rehabilitációt nyújtó non-profit szervezeteknek
2014.03.31. Fogyatékos emberek háztartásában élők munkakínálata
2014.03.02. Egy hipotetikus egészségügyi beavatkozás költségvetési hatásainak szimulációja
2014.01.31. Platform az innovatív szociális szolgáltatásokért
2013.09.30. Jóléti szolgáltatások finanszírozása – nemzetközi jó példák és hazai átalakítási irányok
2013.03.30. Napközbeni gyermekellátás bővítése uniós forrásból
2013.03.20. Egészségügyi tárgyú NSRK-fejlesztések kvantitatív értékelése
2012.12.31. Helyi közösség és helyi gazdaság - hogyan érdemes fejleszteni?
2012.12.26. Bölcsődei ellátás változása a visegrádi országokban
2012.06.01. A foglalkoztatáspolitika két évtizede
2012.03.29. A tartós mélyszegénység csökkentésének lehetőségei
2011.12.31. Hazai mikrohitel program értékelése – Kiútprogram
2011.10.16. A korai nyugdíjzás szigorítása - elmélet és jó gyakorlatok
2011.10.15. Társadalmi kirekesztést mérő indikátorok
2011.08.30. Közfoglalkoztatási programok hatékonysága
2011.07.01. Munkanélkülieknek szóló programok költség haszon elemzése
2011.04.30. Roma integráció az Európai Unióban és Magyarországon
2011.04.01. Intézet helyett: a fogyatékos emberek ellátásának reformja
2011.02.07. Foglalkoztatási rehabilitáció hatékonysága
2010.10.11. Gyermekek napközbeni ellátásának költsége és hozama
2010.06.15. Gyerekszegénységet csökkentő programok hatásvizsgálatának módszerei
2009.06.15. Az 1-3 éves gyermekek napközbeni ellátásának bővítése
2009.04.03. Lépések egy fenntartható jóléti rendszer felé
2009.03.20. A foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások monitoring rendszere
2008.11.17. Rugalmas és biztonságos munkapiac - a Cambridge Review 2008 magyar háttértanulmánya