jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Az 1-3 éves gyermekek napközbeni ellátásának bővítése

Hazai és nemzetközi empirikus kutatások is arra utalnak, hogy az anyasági ellátások szerkezetének átalakítása hozzájárulhatna a női foglalkoztatás emeléséhez, és ezen keresztül a versenyképesség javításához. Az átalakítás lényege abban állna, hogy az otthoni gyermekellátás pénzbeli támogatásának (gyed, gyes) súlya csökkenne és az anyák munkavállalását támogató intézményes gyermekellátás (bölcsőde, családi napközi) súlya növekedne.

A kutatás célja az volt, hogy a fenti átalakítás egyik felének, a napközbeni intézményes gyermekellátási kapacitások bővítésének költségeit és várható hozamait felmérje, illetve feltárja azokat a tényezőket és mellékhatásokat, amelyek alapján optimalizálni lehet az új kapacitások elosztásáról hozott döntéseket.

Szűkebben, a kutatás az 1-3 éves gyerekek napközbeni ellátásának (bölcsőde, családi napközi, vagy más) bővítési lehetőségeit és költségeit vizsgálta. Felmérte, hogy kistérségi szinten hol van a legnagyobb kapacitáshiány, hol lenne különösen nagy a bővítés várható megtérülése,  hogyan lehet a bővítéssel a lehető legnagyobb hatást elérni.

A kutatás az átalakítás megvalósításához is igyekezett alátámasztást adni: ajánlást tett a finanszírozási rendszer átalakításának irányára és lehetséges forrásaira is, és jelezte azokat a területeket, ahol kiegészítő intézkedésekkel kell támogatni az átalakítást.

A kutatásról készült jelentés letölthető innen.

Projekt részletek
Megrendelő

Miniszterelnöki Hivatal Gyermekesély Titkársága

http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium
Időtartam2008.12.23. - 2009.06.15.
Projektvezető Scharle Ágota