jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

A tartós mélyszegénység csökkentésének lehetőségei

A jóléti államok értékelésében, feladatuk újraértelmezésében már a gazdasági válság előtt is történt elmozdulás: az új paradigma egyik megjelenése az OECD által megfogalmazott aktív szociálpolitika koncepciója, amely a megelőzésre, és arra helyezi a hangsúlyt, hogy a munkavállalók alkalmazkodási képességeit kell megerősíteni. A fejlődő országokban alkalmazott feltételes készpénz-transzfer (FKT) programok sikere arra intette az elemzőket és a politikai döntéshozókat, hogy érdemes megvizsgálni, felvehetők-e ezek az eszközök az aktív szociálpolitika eszköztárába. Az FKT lényege, hogy anyagilag ösztönzik a háztartásokat valamilyen állami szolgáltatás (pl. iskola, egészségügyi ellátás, munkaerő-piaci ellátások) igénybe vételére. 

Ez a projekt a TÁRKI korábbi tanulmányára alapozva kíván továbblépni, és megvizsgálni, hogy Magyarországon a tartós munkanélküliség és mélyszegénység problémakörében alkalmazhatók-e FKT programok. A projekt zárótanulmánya és a Budapest Intézet háttértanulmánya letölthető az oldal aljáról.

Előadások a Haza és Haladás Alapítvány 2012. március 29-én megrendezett szakmai konferenciáján:

Tóth István György (TÁRKI):  Egyenlőtlenség és szegénység a mai magyar társadalomban és a társadalom értékválasztásaiban

Váradi Balázs (Budapest Intézet):  Okok és korábbi megoldási kísérletek

Cseres-Gergely Zsombor (Budapest Intézet): Javaslatok a tartós mélyszegénység és tartós munkanélküliség csökkentésére

Projekt részletek
Megrendelő

Haza és Haladás Alapítvány

http://www.hazaeshaladas.hu/
Időtartam2011.08.01. - 2012.03.29.
Projektvezető Scharle Ágota
Dokumentumok
tanulmány Felemelkedés közös erővel - A tartós mélyszegénység csökkentése célhoz kötött támogatások révén
tanulmány Felemelkedés közös erővel - Háttértanulmányok
tanulmány Felemelkedés közös erővel- A tartós mélyszegénység csökkentése célhoz kötött támogatások révén (angolul)