jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Fogyatékos emberek háztartásában élők munkakínálata

A kutatásban a megváltozott munkaképesség közvetett munkapiaci hatásait becsültük meg a KSH Munkaerő-felmérés (MEF) segítségével. 

Elsőként az 50-61 éves házaspárok foglalkoztatottságát vizsgáltuk. A becslés során azokat a párokat, ahol az egyik tag megváltozott munkaképességű olyan párokkal vetettük össze, melyek egyik tagja hasonló, de kevésbé súlyos egészségi problémával küzd. Eredményeink alapján a saját megváltozott munkaképesség hozzávetőleg 30 %ponttal csökkenti a foglalkoztatottság esélyét, míg a házastársé kis mértékben befolyásolja a munkapiaci státuszt, a hatás előjele pedig attól függ, él-e más munkaképes korú egyén a háztartásban.

Ezután azokra a nőkre fókuszáltunk, akik 4-9 év közötti tartósan beteg gyermeket nevelnek. A becslésben propensity score matching-et és inverz valószínűségi súlyokkal kombinált regressziós módszereket alkalmaztunk. Mivel a gyermekek egészségi állapotát nem tudjuk megfigyelni, a beteg gyermeket nevelő családokat a GYES hozzáférés alapján azonosítottuk. Az eredmények alapján a tartósan beteg gyermek után GYES-re jogosult anyák nagyjából 40 %ponttal kisebb eséllyel dolgoznak, mint az egészséges gyermeket nevelők.

Végül az alacsonyabb foglalkoztatottságból eredő költségvetési terheket becsültük meg: az ennek betudható adó- és járulékkiesés mértéke 347-368 000 Ft/fő/év.

Projekt részletek
Megrendelő

OTKA

http://www.otka.hu
Időtartam2012.01.01. - 2014.03.31.
Projektvezető Csillag Márton
Dokumentumok
Tartós beteg vagy fogyatékos partnerrel élők munkakínálata (angolul)
tanulmány A fogyatékos vagy beteg gyermek hatása az anya munkakínálatára (angolul)
tanulmány Tartósan beteg gyermeket nevelők munkakínálata (angolul)