jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Roma integráció az Európai Unióban és Magyarországon

2011 elején a Budapest Intézet megbízást kapott a Nyílt Társadalom Intézettől (OSI), hogy készítsen külső stratégiai értékelést a Roma Integráció Évtizede Programról, és ezen az elemzésen alapulóan vázolja fel, hogy az Évtized Program a jövőben milyen szerepet játszhat az EU roma integrációs politikájának kialakításában.

A Roma Évtized Program vizsgálata során szakmai interjúkat végeztünk és találkozókat tartottunk hazai és európai szakértőkkel, elemeztük az európai roma politika mozgásterét és lehetséges, stratégiai kimeneteit. Végül, ajánlásokat fogalmaztunk meg az OSI számára arról, hogyan pozicionálják az Évtized Programot az EU időközben elfogadott roma keretstratégiájának kontextusában.

A projekt folyományaként áttekintettük a roma integráció magyarországi helyzetét és javaslatot is tettünk a hazai integrációs szakpolitika főbb vonalainak kialakítására (Roma integration in Hungary: status report and recommendations), majd a hazai Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia  szakmai konzultációja során független, szakértői véleményt állítottunk össze (Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia - BI vélemény).

Projekt részletek
Megrendelő

Nyílt Társadalom Intézet

http://www.soros.org
Időtartam2011.01.01. - 2011.04.30.
Projektvezető Reszkető Petra Edina
Dokumentumok
tanulmány A roma integráció helyzete Magyarországon: Javaslatok a nemzeti felzárkózási politikához (angolul)