jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

DátumProjekt neve
2021.09.30. Fiatal álláskeresőket célzó programok hatásvizsgálata
2019.12.31. Iskolázatlan roma fiatalok munkapiaci integrációját segítő szolgáltatások fejlesztése
2019.08.01. Komplex lakhatási és munkaerőpiaci szolgáltatások hatásértékelése a Visegrádi országokban
2018.11.30. Szakértői támogatás az Európai foglalkoztatási szolgálatok új hálózatának
2018.05.31. A gyakori találkozók hatékonyan segíthetnek az álláskeresők korai elhelyezkedésében
2018.04.30. A foglalkoztatási szolgálatok fejlesztése a nyugat-balkáni régióban
2018.03.10. Munkapiaci és szociális szolgáltatások koordinációját javító reformok Európában
2017.12.31. Ifjúsági politikák átfogó áttekintése Magyarországon
2017.10.01. Az online álláshirdetések piaca és a munkaerő-piaci trendek kapcsolata
2017.08.30. Esélyteremtő vállalkozásfejlesztési programok értékelése Magyarországon
2017.06.30. Girls can do it – A nők nem tradicionális pályaválasztásának támogatása a középfokú szakképzésben
2017.06.15. A gyermekgondozási intézményrendszer javítása Kelet-Európában és Közép-Ázsiában
2016.12.31. Állapotfelmérés és érzékenyítés a romákkal szembeni előítéletességről – Egy vállalati pilot projekt
2016.11.30. Foglalkoztatási szolgálatok teljesítménye az uniós tagországokban
2016.08.15. Munkapiaci szolgáltatások hátrányos helyzetű álláskeresőknek
2016.07.31. Nemzetközi összehasonlító elemzés az alapvető szociális és egészségügyi védőhálóról Közép- és Kelet-Európában
2015.12.31. A táppénz összegének ösztönzési hatása – egy magyar “természetes kísérlet” elemzése
2015.11.15. Fiatalok bértámogatása: Elemzés a kihívásokról, elméletekről, szakpolitikai gyakorlatokról és tapasztalatokról
2015.10.25. A bevándorlás a hazai munkavállalók karrierjét segíti
2015.08.02. Van ellenszere a tartós munkanélküliségnek?
2015.08.01. A szakképzés szerepe az iskolai lemorzsolódás megfékezésében
2015.06.15. Inspiráló gyakorlatok a befogadó vállalkozás szakpolitikában
2015.04.15. A magyar jóléti rendszer alakulása
2015.04.03. Növelheti a foglalkoztatást a szociális- és munkapiaci szolgáltatások összevonása?
2015.02.28. Jóléti intézmények alkalmazkodása: politikai korlátok
2015.02.28. Kohéziós kihívások Közép-Kelet Európában
2014.11.30. Műhelyviták a visegrádi régióban működő elemző cégeknek
2014.11.15. Foglalkoztatási szolgálatok jó gyakorlatai Európában
2014.10.31. Munkaidő szabályozás hatásainak felmérése
2014.08.13. A Kiút mikrohitel program tanulságai
2014.06.30. Egységköltség-számítási módszertan kialakítása és alkalmazási lehetőségei
2014.06.16. Foglalkoztatási szolgálatok üzleti modellje
2014.03.31. Monitoring rendszer a foglalkoztatási rehabilitációt nyújtó non-profit szervezeteknek
2014.03.31. Fogyatékos emberek háztartásában élők munkakínálata
2014.03.02. Egy hipotetikus egészségügyi beavatkozás költségvetési hatásainak szimulációja
2014.01.15. Európai Foglalkoztatási Stratégia - Kölcsönös Tanulási Program
2013.10.01. Foglalkoztathatóságot javító beavatkozások célcsoport- és hatásvizsgálata
2013.07.31. Két foglalkoztatási program roma integrációs hatásának értékelése
2012.12.31. Helyi közösség és helyi gazdaság - hogyan érdemes fejleszteni?
2012.08.05. Nemzeti Munkaügyi Hivatal teljesítmény értékelési rendszerének felülvizsgálata
2012.06.30. Célzott bértámogatások foglalkoztatási hatása
2012.06.01. A foglalkoztatáspolitika két évtizede
2012.04.30. Ifjúsági munkanélküliség csökkentése Magyarországon
2012.03.29. A tartós mélyszegénység csökkentésének lehetőségei
2011.12.31. Hazai mikrohitel program értékelése – Kiútprogram
2011.08.30. Közfoglalkoztatási programok hatékonysága
2011.08.20. Foglalkoztatással kapcsolatos adminisztratív terhek
2011.07.01. Munkanélkülieknek szóló programok költség haszon elemzése
2011.05.31. Idősebb munkavállalók a HR politikában: hazai tendenciák a válságban
2011.04.30. Roma integráció az Európai Unióban és Magyarországon
2011.02.07. Foglalkoztatási rehabilitáció hatékonysága
2010.10.11. Gyermekek napközbeni ellátásának költsége és hozama
2010.05.25. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációjának értékelése
2009.12.19. A fekete foglalkoztatás mérése
2009.09.01. A területileg differenciált minimálbér indokoltsága
2009.06.15. Az 1-3 éves gyermekek napközbeni ellátásának bővítése
2009.03.20. A foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások monitoring rendszere
2009.03.20. Megvalósíthatósági tanulmány a START programok értékeléséről
2008.11.17. Rugalmas és biztonságos munkapiac - a Cambridge Review 2008 magyar háttértanulmánya