jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

DátumProjekt neve
2021.09.30. Fiatal álláskeresőket célzó programok hatásvizsgálata
2020.12.20. Integrált szociális segélyezési rendszer kialakításának megtérülését vizsgáló módszertan kidolgozása
2020.06.30. Iskolázatlan roma fiatalok munkapiaci integrációját segítő szolgáltatások fejlesztése
2019.08.30. Romáknak szóló innovatív foglalkoztatási programok értékelése hat kelet-európai országban
2019.08.01. Komplex lakhatási és munkaerőpiaci szolgáltatások hatásértékelése a Visegrádi országokban
2019.06.30. A roma civil társadalom kapacitásfejlesztése és segítése a nemzeti romaintegrációs stratégiák megvalósításának monitorozásában
2018.11.30. Szakértői támogatás az Európai foglalkoztatási szolgálatok új hálózatának
2018.05.31. A gyakori találkozók hatékonyan segíthetnek az álláskeresők korai elhelyezkedésében
2018.04.30. A foglalkoztatási szolgálatok fejlesztése a nyugat-balkáni régióban
2018.03.10. Munkapiaci és szociális szolgáltatások koordinációját javító reformok Európában
2017.12.31. Ifjúsági politikák átfogó áttekintése Magyarországon
2017.10.01. Az online álláshirdetések piaca és a munkaerő-piaci trendek kapcsolata
2017.08.30. Esélyteremtő vállalkozásfejlesztési programok értékelése Magyarországon
2017.06.30. Girls can do it – A nők nem tradicionális pályaválasztásának támogatása a középfokú szakképzésben
2017.06.15. A gyermekgondozási intézményrendszer javítása Kelet-Európában és Közép-Ázsiában
2016.12.31. Állapotfelmérés és érzékenyítés a romákkal szembeni előítéletességről – Egy vállalati pilot projekt
2016.11.30. Foglalkoztatási szolgálatok teljesítménye az uniós tagországokban
2016.08.15. Munkapiaci szolgáltatások hátrányos helyzetű álláskeresőknek
2016.07.31. Nemzetközi összehasonlító elemzés az alapvető szociális és egészségügyi védőhálóról Közép- és Kelet-Európában
2015.12.31. A táppénz összegének ösztönzési hatása – egy magyar “természetes kísérlet” elemzése
2015.11.15. Fiatalok bértámogatása: Elemzés a kihívásokról, elméletekről, szakpolitikai gyakorlatokról és tapasztalatokról
2015.10.25. A bevándorlás a hazai munkavállalók karrierjét segíti
2015.08.02. Van ellenszere a tartós munkanélküliségnek?
2015.08.01. A szakképzés szerepe az iskolai lemorzsolódás megfékezésében
2015.06.15. Inspiráló gyakorlatok a befogadó vállalkozás szakpolitikában
2015.04.15. A magyar jóléti rendszer alakulása
2015.04.03. Növelheti a foglalkoztatást a szociális- és munkapiaci szolgáltatások összevonása?
2015.02.28. Jóléti intézmények alkalmazkodása: politikai korlátok
2015.02.28. Kohéziós kihívások Közép-Kelet Európában
2014.11.30. Műhelyviták a visegrádi régióban működő elemző cégeknek
2014.11.15. Foglalkoztatási szolgálatok jó gyakorlatai Európában
2014.10.31. Munkaidő szabályozás hatásainak felmérése
2014.08.13. A Kiút mikrohitel program tanulságai
2014.06.30. Egységköltség-számítási módszertan kialakítása és alkalmazási lehetőségei
2014.06.16. Foglalkoztatási szolgálatok üzleti modellje
2014.03.31. Monitoring rendszer a foglalkoztatási rehabilitációt nyújtó non-profit szervezeteknek
2014.03.31. Fogyatékos emberek háztartásában élők munkakínálata
2014.03.02. Egy hipotetikus egészségügyi beavatkozás költségvetési hatásainak szimulációja
2014.01.15. Európai Foglalkoztatási Stratégia - Kölcsönös Tanulási Program
2013.10.01. Foglalkoztathatóságot javító beavatkozások célcsoport- és hatásvizsgálata
2013.07.31. Két foglalkoztatási program roma integrációs hatásának értékelése
2012.12.31. Helyi közösség és helyi gazdaság - hogyan érdemes fejleszteni?
2012.08.05. Nemzeti Munkaügyi Hivatal teljesítmény értékelési rendszerének felülvizsgálata
2012.06.30. Célzott bértámogatások foglalkoztatási hatása
2012.06.01. A foglalkoztatáspolitika két évtizede
2012.04.30. Ifjúsági munkanélküliség csökkentése Magyarországon
2012.03.29. A tartós mélyszegénység csökkentésének lehetőségei
2011.12.31. Hazai mikrohitel program értékelése – Kiútprogram
2011.08.30. Közfoglalkoztatási programok hatékonysága
2011.08.20. Foglalkoztatással kapcsolatos adminisztratív terhek
2011.07.01. Munkanélkülieknek szóló programok költség haszon elemzése
2011.05.31. Idősebb munkavállalók a HR politikában: hazai tendenciák a válságban
2011.04.30. Roma integráció az Európai Unióban és Magyarországon
2011.02.07. Foglalkoztatási rehabilitáció hatékonysága
2010.10.11. Gyermekek napközbeni ellátásának költsége és hozama
2010.05.25. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációjának értékelése
2009.12.19. A fekete foglalkoztatás mérése
2009.09.01. A területileg differenciált minimálbér indokoltsága
2009.06.15. Az 1-3 éves gyermekek napközbeni ellátásának bővítése
2009.03.20. A foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások monitoring rendszere
2009.03.20. Megvalósíthatósági tanulmány a START programok értékeléséről
2008.11.17. Rugalmas és biztonságos munkapiac - a Cambridge Review 2008 magyar háttértanulmánya