jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Napközbeni gyermekellátás bővítése uniós forrásból

Az értékelés az Új Magyarország Fejlesztési Terv/ Új Széchenyi Terv 2007-2013 Regionális Operatív Programok (ROP-ok) intézményes gyermekellátás kapacitásbővítésére fordított forrásait tekintette át. A napközbeni gyermekellátó intézmények kapacitásbővítésére sikeres illetve sikertelen pályázatot benyújtók területi eloszlását elemezve és összehasonlítva a nem pályázó települések területi jellemzőivel, következtettünk arra, hogy mely dimenziókban várható érdemi hatás ROP intézkedésektől. 

Becslésünk szerint a pályázati támogatással létrehozott új bölcsődei férőhelyek körülbelül 9%-kal csökkenthették a becsült kapacitáshiányt és elsősorban a női foglalkoztatás növekedéséhez, mint a korai fejlesztés elérhetőségének javulásához járulhattak hozzá. A kistelepülések közös bölcsőde vagy családi napközi fejlesztésének külön ösztönzése hozzájárulna a hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségének javításához.

Projekt részletek
Megrendelő

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

http://www.szechenyi2020.hu/
Időtartam2013.01.02. - 2013.03.30.
Projektvezető Scharle Ágota
Dokumentumok
tanulmány Napközbeni gyermekellátás bővítése