jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Egészségügyi tárgyú NSRK-fejlesztések kvantitatív értékelése

A HÉTFA Kutatóintézet, a Budapest Intézet és a Revita Alapítvány együttműködésében készült értékelés fókuszát a járóbeteg-ellátás fejlesztése, a központi gép-műszer kataszter kialakítása, illetve a lakossági életmódprogramok támogatása adta, de emellett általánosságban is áttekinti az egészségügyi fejlesztési források eddigi felhasználását és területi megoszlását. A Budapepest Intézet külön elkészült értékelése egy statisztikai/ökonometriai eszközökkel végzett elemzés, amely a programok területi célzását, közvetlen (igénybevételi és hozzáférési) eredményeit, valamint rövid távú gazdasági és egészségügyi hatásait vizsgálja. Ez utóbbin belül különösen a járó- és fekvőbeteg ellátások igénybe vételének átrendeződését, illetve a keresőképtelenségben töltött napok számára és a krónikus betegek gondozásba vételére kifejtett hatásokat elemzi.

Az értékelés megállapítja, hogy a fejlesztési források hozzájárultak ahhoz a szakpolitikai célhoz, amely szerint az ellátást az alacsonyabb progresszivitási szintek felé kell eltolni, és a források területi célzása is megfelelő volt, az átlagnál nagyobb arányban és a folyó finanszírozáshoz viszonyítva is jobb arányban részesültek belőlük a rosszabb egészségügyi mutatókkal (magasabb elkerülhető halálozással) rendelkező kistérségek lakói. A főbb javaslatok a szabályozási és finanszírozási rendszerre, az egészségügyi humánerőforrás-problémák kezelésére és az egészségügyi intézmények működésének monitoringjára vonatkoznak.

Az értékelés összefoglalója "A kistérségi járóbeteg-szakellátási kapacitások fejlesztésének hatásai" címen megjelent az Egészségügyi Gazdasági Szemle 53. évfolyam, 2015. 1. számában is (28-48. o.).

Projekt részletek
Megrendelő

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

http://www.szechenyi2020.hu/
Időtartam2012.07.02. - 2013.03.20.
Projektvezető Váradi Balázs
Dokumentumok
Egészségügyi tárgyú NSRK-fejlesztések kvantitatív értékelése (teljes jelentés)
tanulmány Egészségügyi tárgyú NSRK-fejlesztések kvantitatív értékelése (angol nyelvű összegző jelentés)
tanulmány Az egészségügyi ellátás révén elkerülhető halálozás vizsgálata 174 kistérség szerint (2005-2007)