jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

DátumProjekt neve
2020.06.30. Iskolázatlan roma fiatalok munkapiaci integrációját segítő szolgáltatások fejlesztése
2019.08.30. Romáknak szóló innovatív foglalkoztatási programok értékelése hat kelet-európai országban
2019.08.01. Komplex lakhatási és munkaerőpiaci szolgáltatások hatásértékelése a Visegrádi országokban
2019.06.30. A roma civil társadalom kapacitásfejlesztése és segítése a nemzeti romaintegrációs stratégiák megvalósításának monitorozásában
2017.10.01. Helyi részvétel a roma integrációban
2017.08.30. Esélyteremtő vállalkozásfejlesztési programok értékelése Magyarországon
2017.06.15. A gyermekgondozási intézményrendszer javítása Kelet-Európában és Közép-Ázsiában
2016.12.31. Állapotfelmérés és érzékenyítés a romákkal szembeni előítéletességről – Egy vállalati pilot projekt
2016.11.30. Szabálysértési pénzbírságok szabadságvesztéssel történő kiváltásából adódó adminisztratív költségek
2016.10.30. Mentor program monitoring rendszerének megtervezése
2016.08.15. Munkapiaci szolgáltatások hátrányos helyzetű álláskeresőknek
2016.04.30. A roma integrációval kapcsolatos társadalmi dilemmák és sztereotípiák
2015.10.31. Az extrémizmus feléledése a közép-európai közbeszédben és politikai mozgalmakban
2015.08.01. A szakképzés szerepe az iskolai lemorzsolódás megfékezésében
2013.07.31. Két foglalkoztatási program roma integrációs hatásának értékelése
2011.12.31. Hazai mikrohitel program értékelése – Kiútprogram
2011.04.30. A Roma Oktatási Alap szerepe az európai roma szakpolitikai színtéren
2011.04.30. Roma integráció az Európai Unióban és Magyarországon
2010.03.03. Oktatási esélyegyenlőség és integráció - a TÁMOP3.3.1 kiemelt projekt értékelése