jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

A vállalatalapításhoz kötődő adminisztratív terhek csökkentésének versenyt ösztönző hatásai

A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja által támogatott kutatás során a vállalatalapításhoz kötődő adminisztratív terhek csökkentésének versenyt ösztönző hatásait vizsgáltuk.

A kutatás első fázisában áttekintettük a vonatkozó nemzetközi és hazai szakirodalmat és kormányzati/üzleti gyakorlatokat (OECD, Világbank, EU elemzések és esettanulmányok). Célunk kifejezetten a belépési korlátként jelentkező adminisztratív költségtípusok, ezen költségfajták versenykorlátozó/ - ösztönző hatásainak azonosítása.

A 2009. évi hazai felmérés adatbázisára, illetve nemzetközi, összehasonlító elemzések adataira támaszkodva a kutatás második fázisában az elméleti eredmények és a nemzetközi empirikus vizsgálatok alapján feltérképeztük, milyen vállalati szintű adatok érhetők el a területen. Külön kiemeltük azokat az empirikus eredményeket, melyek az ún. sztenderd költség modell alapján számszerűsítették a vállalati szektorba belépők adminisztratív terheit, illetve ezek ágazati megoszlását – akár hazai, akár nemzetközi fókusszal.

Az empirikus irodalom áttekintése után kiválasztottunk olyan ágazatokat, ahol valószínűsíthetően nagyok az adminisztratív költségek és terhek. Ezen ágazatokban néhány, nem reprezentatív módszerrel kiválasztott új vállalkozást körében interjút végeztünk.

A kérdés elméleti és empirikus irodalmának feldolgozása mellett célunk az volt, hogy megalapozzunk egy olyan, vállalati kérdőívezésen alapuló reprezentatív felmérést, mely alapján számszerűsíthetőek és elkülöníthetőek lennének az új piaci belépőket érintő adminisztratív terhek Magyarországon. 

Projekt részletek
Megrendelő

Gazdasági Versenyhivatal, Versenykultúra Központ

http://www.gvh.hu/gvh/versenykultura_kozpont
Időtartam2013.11.06. - 2014.04.15.
Projektvezető Reszkető Petra Edina
Dokumentumok
tanulmány Javaslat a piaci belépés adminisztratív terheinek mérésére Magyarországon
tanulmány Javaslat a piaci belépés adminisztratív terheinek mérésére Magyarországon (angolul)
egyéb Vállalati kérdőív a belépéshez köthető adminisztratív terhek mérésére