jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

A foglalkoztathatóságot, a méltányosságot és az alkalmazkodóképességet szolgáló oktatás

A Magyar Pedagógiai Társaság „A foglalkoztathatóságot, a méltányosságot és az alkalmazkodóképességet szolgáló oktatás” című oktatáspolitikai projektje egyes háttérmunkáinak elvégzésével a Budapest Intézetet bízta meg. A projekt célja az volt, hogy a rendszerváltástól napjainkig a magyar oktatási rendszerben zajló folyamatok elemzése alapján azonosítsa az oktatáspolitikai beavatkozást igénylő problémákat, s javaslatokat dolgozzon ki az e problémák megoldását szolgáló oktatáspolitikai beavatkozásra.

Az oktatáspolitikai stratégia kidolgozására vonatkozó munka részeként a Budapest Intézet az oktatásüggyel kapcsolatban közel 200 szakértőnek tekinthető személyek véleményét tudakolta meg, két lépcsőben, ún. Delphi-módszerrel.

A javaslatok elfogadásával és bevezetésével kapcsolatban potenciálisan hatással fellépni képes csoportok és szervezetek képviseletében, illetve azokat reprezentálva kiválasztott huszonhét interjú segítségével a projekt keretében készülő oktatáspolitikai stratégia stakeholder-kereteit is feltárta.

 

Projekt részletek
Megrendelő

Magyar Pedagógiai Társaság

http://www.pedagogiai-tarsasag.hu/
Időtartam2012.11.30. - 2013.04.30.
Projektvezető Váradi Balázs
tanulmány A foglalkoztathatóságot, méltányosságot és az alkalmazkodóképességet szolgáló oktatás
tanulmány Jelentés az oktatáspolitikai stakeholder-kutatásról
előadás Szakértői Delphi kutatás