jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

DátumProjekt neve
2019.09.30. A jogállamiság és a jó kormányzás gazdasági hatásainak vizsgálata Közép-Kelet-Európában
2019.07.31. Mit tehetnek az önkormányzatok az idősekért?
2019.02.28. Magyar önkormányzatok átláthatóságának javítása
2018.12.31. Az önkormányzatok által nyújtott szociális szolgáltatások fejlesztése Észak-Macedóniában
2018.12.31. Az életvitelszerű közterületen tartózkodás szabálysértési szankcionálásának közvetlen társadalmi költségeiről
2018.09.25. Az Amnesty International magyarországi környezetének szcenárió-elemzése
2017.03.31. Állami és önkormányzati vállalatok átláthatósága, közzétételi gyakorlat Magyarországon
2017.03.01. Önkormányzati tulajdonú vállalatok átláthatósága a Visegrádi országokban
2016.12.31. A nyílt kormányzat elősegítése Magyarországon
2016.11.30. Szabálysértési pénzbírságok szabadságvesztéssel történő kiváltásából adódó adminisztratív költségek
2016.10.12. A Kohéziós Politika hatása a korrupcióra
2015.07.31. Központi költségvetés átláthatósága – Magyar helyzetkép
2015.02.28. Jóléti intézmények alkalmazkodása: politikai korlátok
2014.12.31. Társadalompolitikai kísérletek szeminárium és workshop
2014.06.16. Foglalkoztatási szolgálatok üzleti modellje
2014.04.15. A vállalatalapításhoz kötődő adminisztratív terhek csökkentésének versenyt ösztönző hatásai
2014.04.15. A hazai közoktatási tankönyvpiac 2013-as újraszabályozásának várható hatásai
2013.04.01. Hazai KKV-k technológiai fejlesztését célzó intézkedés (GOP 2.1.1.) hatásvizsgálata
2013.03.20. Egészségügyi tárgyú NSRK-fejlesztések kvantitatív értékelése
2013.02.28. Közigazgatási reform a visgerádi országokban: tapasztalatok Fehéroroszország és Ukrajna számára
2012.10.31. Költségvetési becslés az ENSz kínzás elleni jegyzőkönyvének hazai implementálásához
2012.06.01. Közbeszerzés átláthatósága és elszámoltathatósága a visegrádi országokban
2011.08.20. Foglalkoztatással kapcsolatos adminisztratív terhek
2011.06.24. Egészségügyi reformok hatásvizsgálati módszerei
2011.05.31. Széchényi terv operatív programjainak félidei szintézis értékelése - Gazdaságfejlesztés (minőség-biztosítás)
2010.08.31. A hazai és régiós energiaellátás-biztonság hosszú távú aspektusai: műhelyvita-sorozat
2010.06.15. Gyerekszegénységet csökkentő programok hatásvizsgálatának módszerei