jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Intézet helyett: a fogyatékos emberek ellátásának reformja

A projektben Verdes Tamásal (TASZ) dolgozunk együtt, aki a fogyatékos embereknek nyújtott szolgáltatások szakértője. A Budapest Intézet a javasolt reform várható költségeiről és politikai megvalósíthatóságáról készített elemzést. A kutatás felmérte a fogyatékossággal élő személyeknek nyújtott társadalompolitikai eszközök jelenlegi rendszerét, következményeit és megújításának lehetséges irányait. Több területet is érintettünk (foglalkoztatáspolitika, a helyi közösségben való megmaradást segítő szolgáltatások, jóléti transzferek, cselekvőképesség és gondnokság, választójog), a legnagyobb figyelmet azonban a nagy létszámú bentlakásos intézetek megszüntetésének és a közösségi lakhatási szolgáltatások kialakításának problémájára fordítottuk: bemutattuk a nagylétszámú (ún totális) intézetek leépítése mellett szóló érveket és igyekeztünk feltérképezni azokat a pénzügyi és politikai tényezőket, amelyek mindeddig megakadályozták e rendkívül súlyos emberi jogi problémát jelentő területen a szükséges reformok végrehajtását. Munkánkat egy lehetséges átfogó reform vitaanyagnak, továbbgondolható alapjának szántuk. Egy későbbi pályázathoz a kitagolás hatásának mérésére is kidolgoztunk egy javaslatot.

Az eredményeket összefoglaló tanulmányunk megjelent az Esély folyóiratban és olvasható a TASZ honlapján és itt is. 

Projekt részletek
Megrendelő

Társaság a Szabadságjogokért

http://tasz.hu/
Időtartam2010.02.01. - 2011.04.01.
Projektvezető Scharle Ágota