jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Aktív munkaerőpiaci programok megvalósítását értékelő minőségindex kidolgozása

Projektünk  keretében azt vizsgáltuk, hogy milyen szempontok szerint értékelhető az aktív munkaerőpiaci programok (AMPP) megvalósításának minősége. Ezt követően a kiválasztott mutatók alapján egy olyan egységes minőségindexet dolgoztunk ki, melynek segítségével az EU-tagországok aktiválási stratégiáinak végrehajtása - az azokat megvalósító állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ) eltérő intézményi háttere és működése ellenére is - egy általános érvényű minősítési rendszerben kaphat értékelést.

A BI által az AMPP-k megvalósításának értékelésére javasolt minőségindex az alábbi öt komponensből állt össze:

1.  egy megfelelő összegű és kellőképpen rugalmas költségvetés megléte;

2. a programot megvalósító szervezet teljesítményének monitorozása és ösztönzése;

3. egy profiling rendszer megléte;

4. szegmentáció - személyre szabás, a leginkább adekvát megoldások ajánlása;

5. a konkrét megvalósítás (és ennek  teljesítménykövetése).

A minőségindex összeállításához többek között az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Európai Hálózata tagjaival készített korábbi felmérések eredményei is alapul szolgáltak.   

A BI ugyanennek a projektnek a keretében megírt tanulmányában a minőségindex elméleti megalapozottságát, alkalmazásának mikéntjét és a kidolgozásánál alkalmazott módszertant is részletesen ismerteti. Emellett a szerzők megmutatták, hogyan lehetne az indexet tovább finomítani. 

Projekt részletek

Az ICON-INSTITUTE az Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatóságának megbízásából kérte fel a BI-t egy minőségindex kidolgozására és az ehhez kapcsolódó tanulmány megírására.

Megrendelő

ICON-INSTITUT Public Sector GmbH

Időtartam2019.05.09. - 2019.05.31.
Projektvezető Scharle Ágota Csillag Márton