jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

A táppénz összegének ösztönzési hatása – egy magyarországi “természetes kísérlet”elemzése

Az OTKA által finanszírozott kutatásunkban megvizsgáltuk, hogy a 2011-ben bekövetkezett táppénz-plafon csökkentés hatására hogyan változott a táppénzen töltött napok száma. Mivel ekkor a táppénz maximális napi összegét a felére csökkentették, a magas keresettel rendelkezők számára jelentősen emelkedtek a gazdasági ösztönzők a munkába visszatérésre, míg az alacsonyabb keresetűeket nem érintette a változás. Erre a “természetes kísérletre” támaszkodva, a különbségek különbsége módszerre építve becsültük meg a szabályozás-változás rövid távú hatását. Tanulmányunkban a 25 és 55 éves kor közötti, legalább két év biztosítási jogviszonnyal rendelkező, magas keresetű férfiak mintáját elemeztük. Eredményeink arról tanúskodnak, hogy azok körében, akiknek a napi táppénz-összege a korábbi felére csökkent, a táppénzen töltött napok száma jelentősen esett, míg a táppénzt igénybe vevők aránya csekély mértékben.  Számításaink szerint a táppénzen töltött napok számának a táppénz összegére mért rugalmassága 0,8.

Projekt részletek
Megrendelő

Országos Tudományos Kutatási Alap

Időtartam2015.01.01. - 2015.12.31.
Projektvezető Csillag Márton