jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

A koronavírus-járvány munkapiaci és szakpolitikai hatásait vizsgáló kutatások a Munkaerőpiaci Tükör 2020-ban

A Munkaerőpiaci Tükör 2020 évre vonatkozó kiadványa és annak Közelképe a koronavírus-járvány munkapiacra és egyes kapcsolódó területekre (pl. oktatásra, egészségügyre) gyakorolt hatásait vizsgálja, és kitér a rájuk válaszképpen hozott szakpolitikai intézkedésekre is. A kötet célja a járvány első három hulláma alatt összegyűjtött tények összefoglalása, ismertetése és elsődleges vizsgálata.

A BI munkatársai az alábbi tanulmányok szerzőiként vagy társszerzőiként működtek közre:

- az elsőben azt járjuk körül, hogy mennyire készült fel a jóléti ellátórendszer a járvány társadalmi hatásainak kezelésére; 

- a másodikban azt vizsgáljuk egyéni adatok alapján, hogy a koronavírus-járvány milyen mértékben rontotta az ifjúsági foglalkoztatottságot, és mi történt az első hullám során munkájukat elvesztő és munkanélküliként regisztráló fiatalokkal;

- a harmadikban bemutatjuk, hogy a COVID-19 okozta kihívásokra válaszképpen milyen lépéseket tettek az EU-tagországaiban működő állami foglalkoztatási szolgálatok az állástalanok hatékony segítése érdekében;

- végül a negyedikben az eddigi szakirodalom alapján a koronavírus-járvány első három hullámának a halálozásra és az egészségügyi ellátórendszerre vonatkozó főbb hatásait foglaltuk össze.

A Munkaerőpiaci Tükör évkönyvsorozat korábbi köteteiben megjelent tanulmányainkról itt olvashat bővebben:

Fiatalok az iskolában és a munkaerőpiacon – Munkaerőpiaci Tükör 2018

Az egészségi állapot és a koronavírus-járvány munkapiaci összefüggéseit vizsgáló kutatások a Munkaerőpiaci Tükör 2019-ben

Projekt részletek

A KRTK-KTI a kiadásában megjelent Munkaerőpiaci Tükör 2020 kötet egyes fejezeteinek megírásával a BI-t bízta meg.

Megrendelő

KRTK-KTI

https://kti.krtk.hu/
Időtartam2021.06.10. - 2021.11.22.
Projektvezető Krekó Judit