jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Vállalati adminisztratív terhek specifikus elemzése

A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja által támogatott kutatás keretében specifikus elemzést készítetünk a hazai vállalkozásokat érintő (vállalatméret és ágazat szerinti) adminisztratív terheiről, feltártuk a kapcsolódó versenypolitikai következményeket és ajánlásokat fogalmaztunk meg.

A kutatás célja a belépési korlátként jelentkező adminisztratív költségtípusok és a már bent lévő/működő vállalkozásokat terhelő adminisztratív költségtípusok elhatárolása, ezen költségfajták versenykorlátozó hatásainak azonosítása volt.

A kutatás keretében a kapcsolódó hazai felmérés adatbázisára (NGM, 2009), illetve nemzetközi, összehasonlító elemzések adataira támaszkodva azonosítottuk a nagy adminisztratív költségterheket felmutató ágazatokat, majd a kiválasztott ágazatot képviselő vállalkozások körében mélyinterjúkat folytattunk. A vállalati szintű felmérés célja volt a kiugróan nagy terheket magyarázó, ágazat-specifikus okok azonosítása, a mögöttes tényezők feltárása. A kutatás 2011 áprilisban zárult. A kutatás záróelemzése megjelent a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Műhelytanulmányok sorozatában (2012/27) is.

Projekt részletek
Megrendelő

Gazdasági Versenyhivatal

http://www.gvh.hu/gvh/alpha
Időtartam2010.02.01. - 2011.05.31.
Projektvezető Reszkető Petra Edina
Dokumentumok
tanulmány Vállalkozásokat érintő adminisztratív terhek, versenypolitikai következmények (tanulmány)
Adminisztratív terhek elemzése (interjú összefoglaló)
Vállalkozni kicsiben és nagyban (prezentáció)