jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

A nők munkapiaci részvételének javítását szolgáló fókuszcsoportos kutatás Magyarországon

A magyar kormány és az EU megbízásából a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) szakpolitikai ajánlásokat tartalmazó jelentést készít arra vonatkozóan, hogyan lehetne  Magyarországon a nők munkapiaci részvételét javítani, a foglalkoztatási ráta nemek közötti különbségét csökkenteni. 

A jelentés elkészítéséhez mélyinterjúk és fókuszcsoportos beszélgetések is szükségesek a kisgyermekes anyák munkavállalása szempontjából releváns intézmények, szervezetek és vállalatok képviselőivel, akiknek véleménye és szakmai tapasztalata hasznos lehet a javasolt szakpolitikai megoldások szempontjából.

Az elsősorban a kisgyermekes anyák munkavállalási döntését meghatározó mechanizmusokra fókuszáló kutatás többek közt a GyES/GyED rendszerének, a bölcsődei kínálat és a bölcsődébe kerülés feltételeinek, a rugalmas munkavállalás, valamint az oktatási és munkaerőpiaci eszközök hatásaira terjed ki.

Projekt részletek

Az OECD megbízásából az interjúk és fókuszcsoportos beszélgetések módszereinek kidolgozását, megszervezését és lebonyolítását a BI végzi.

Megrendelő

OECD

https://www.oecd.org/
Időtartam2020.08.11. - 2021.04.26.
Projektvezető Váradi Balázs