jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

A fekete foglalkoztatás mérése

A projekt a nem regisztrált (fekete) foglalkoztatás mérési módszereit tekintette át, az EU tagországokban. A GHK az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóságának megbízásából készít jelentést a nemzeti szakértők tanulmányai alapján.

A jelentés három részből áll. (1) A tagországokban használatos indirekt becslési módszerek és az ezek alapján készült becslések áttekintése, arra is kitérve, hogy ezeket mennyire és hogyan veszik figyelembe a hivatalos nemzeti számla adatokban. (2) A tagországokban rendelkezésre álló adminisztratív adatforrások áttekintése, amelyek felhasználhatók az indirekt módszerrel készült becslések kiegészítésére. (3) Ajánlás egy egységes módszertanra, amely a tagországok között is összehasonlítható becslést ad a fekete foglalkoztatásra a GDP és a teljes foglalkoztatás arányában.

A Budapest Intézet a projekt magyarországi szakértője.

zárótanulmány letölthető az Európai Bizottság honlapjáról.

Projekt részletek
Megrendelő

GHK Consulting, London

http://www.ghkint.com/
Időtartam2009.04.03. - 2009.12.19.
Projektvezető Scharle Ágota