jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Esélyteremtő vállalkozásfejlesztési programok értékelése Magyarországon

Az OECD és az Európai Bizottság foglalkoztatásért felelős főigazgatóságának Helyi Gazdasági és Foglalkoztatási Fejlesztési Programjának keretében a Budapest Intézet értékelést készített az esélyteremtő vállalkozásfejlesztési programokról Magyarországon.

Az évente ismétlődő elemzésben összegezzük a hátrányos helyzetű célcsoportokba tartozók (munkanélküliek, fiatalok, nők, idősek és romák) vállalkozóvá / önfoglalkoztatóvá válással kapcsolatos problémáit, kihívásait, feltérképezzük és elemezzük a problémák enyhítését célzó  programokat, és javaslatokat teszünk a szakpolitikai tervezés és végrehajtás javítására.

Az eredményeink szerint csökkenő trendet, és az EU-átlaghoz képest növekvő elmaradást mutat a vállalkozói aktivitás Magyarországon, főként a fiatal férfiak és az idősek esetében. Bár a hátrányos helyzetű csoportok vállalkozásfejlesztése szerepel a nemzeti stratégiákban, az esélyteremtő vállalkozásfejlesztést célzó intézkedések nem illeszkednek egy átfogó szakpolitikai keretbe. Az előrelépést az is hátráltatja, hogy nincsen megfelelő információ és adat a vonatkozó célcsoportok útjában álló egyedi akadályokról, valamint a jelenlegi és múltbeli programok hatásáról és hatékonyságáról nagyon keveset tudunk.

Projekt részletek

A Budapest Intézetet, mint helyi szakértőt, az OECD kérte fel az értékelés elkészítésére az esélyteremtő vállalkozásfejlesztési programokról Magyarországon.

Megrendelő

OECD

https://www.oecd.org/
Időtartam2016.04.16. - 2017.08.30.
Projektvezető Reszkető Petra Edina
Dokumentumok
tanulmány Esélyteremtő vállalkozásfejlesztés országjelentés - Magyarország (angolul)
előadás Esélyteremtő vállakozásfejlesztés gyorsértékelése - Magyarország