jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

Mentor program monitoring rendszerének megtervezése

A projektben arra kaptunk megbízást, hogy a Bagi roma telepen működő mentor programhoz, építve a meglévő adatgyűjtésekre, a megbízóval közössen tervezzünk meg egy könnyen használható monitoring rendszert. Az új rendszer négy funkciót tölt be: (1) segít a szervezet vezetőinek időben azonosítani, ha valami nagyon jól vagy éppen nagyon rosszul működik és beavatkozást igényel; (2) segít a problémák okainak feltárásában; (3) előállítja a donorok által kért adatokat; (4) lehetőséget ad későbbi hatásvizsgálatok elkészítésére.

A tervezés első lépésében Változás-elmélet (Theory of change) keretben a megbízóval közösen feltérképeztük a Bagázs működésének hatását. Megbeszéltük, hogy a főbb programokban pontosan mi történik, milyen mechanizmuson keresztül, milyen külső feltételek mellett, kikre, miért és hogyan hat. Az eredményeket egy folyamatábrában rögzítettük. A második lépésben felmértük, hogy a szervezet működésének belső monitoringjához mit és milyen eszközökkel érdemes mérni. Végül, a mentor-programra elkészítettük a mentorok és mentoráltak kérdőívét, az adatfelvétel ütemezési tervét és a monitoring indikátorokat. 

Projekt részletek

A monitoring rendszer kidolgozására a Bagázs Egyesület adott megbízást, a projektet az Erste Alapítvány támogatása tette lehetővé.

Megrendelő

Bagázs Közhasznú Egyesület

http://bagazs.org/
Időtartam2016.07.01. - 2016.10.30.
Projektvezető Scharle Ágota