Van miben fejlődniük a térség oktatási rendszereinek a jövőbeni változások sikeres kezeléséhez

2021.09.30.

Hogyan hatnak a globális kihívások a közép-kelet-európai országok oktatási rendszereire? Milyen szakpolitikai lépésekkel tudnának ezekre felkészülni?

Többek között erről is szó volt a CEU Demokrácia Intézet által szervezett beszélgetésen, mely egy friss tanulmánykötet kapcsán azt járta körül, hogy Lengyelország, Magyarország, Románia, Szerbia és Szlovákia oktatási rendszerei vajon felkészültek-e a jelenleg zajló politikai, gazdasági, szociális és környezeti változásokra.

Mindezek a kihívások az oktatási rendszerek fő céljainak és irányításának újragondolását teszik szükségessé. Az aktuális trendek figyelmen kívül hagyása tovább ronthatja a térségbeli oktatási rendszerek teljesítményét, és idővel a gazdasági növekedést is lassíthatja.

Az országtanulmányokon és összehasonlító elemzéseken alapuló tanulmánykötetet a szerzők - Kende Ágota, Munkácsy Balázs, Radó Péter és Scharle Ágota - a “Future Challenges to Education Systems in Central Eastern European Context” (EDUC) kutatási projekt keretében rendezett beszélgetésen mutatták be a CEU-n.

A kutatásról további részletek itt olvashatók.