Nem veszik el tőlünk a munkát.

2015.09.24.

Munkaerő-piaci kutatások eredményei ellentmondani látszanak azoknak a vészjósló hangoknak, amelyek a bevándorlásra, mint a hazai munkavállalók kilátásait fenyegető jelenségre tekintenek. 

Jelen tanulmányunkban az azzal kapcsolatos szakirodalmat foglaljuk össze, milyen hatással van a bevándorlás Európában a hazai munkavállalók munkaerő-piaci helyzetére. Forrásként elsősorban az elmúlt tizenöt évben megjelent empirikus közgazdaságtani munkákra, másodsorban áttekintő tanulmányokra támaszkodtunk. Kérdésünk az, hogy a bevándorlás a hazai munkavállalók bérének vagy foglalkoztatottságának csökkenéséhez vezet-e?

Úgy találtuk, hogy ilyen negatív hatások csak rövid távon, a hazai munkavállalók bizonyos csoportjainál mutathatók ki. Ezzel szemben középtávon (kb. 4-6 év múltán) a hazai munkavállalók számára előnyös a bevándorlás, mivel átlagos bérük megnő és foglalkoztatottságuk nem csökken. A kedvező hatás főként a hazai munkavállalók – a bevándorlók megjelenésének hatására történő - szakmai előremenetelével magyarázható

Dokumentumok:
A bevándorlás hatása a hazai munkavállalók munkaerő-piaci helyzetére Európában